Afbeelding: IMG_1891a

Ingrid Lambregts, wethouder van Doetinchem

21 mei 2019

“Gesprek over schoonheid blijven voeren”

Wethouder Ingrid Lambregts verhuisde vijf jaar geleden naar de Achterhoek en geniet daar volop van de schoonheid van de Kruisbergse bossen, historische gebouwen zoals kasteel de Slangenburg en het natuurgebied de Zumpe. Wat haar betreft is het thema voor 100 jaar Gelders Genootschap goed gekozen. Sterker nog: schoonheid zou permanent een gespreksthema moeten zijn.

Ingrid Lambregts werd in 2014 wethouder in Doetinchem en nam de gewoonte van haar voorganger over: elk kwartaal stemt zij af met de rayonarchitect van het Gelders Genootschap over belangrijke thema’s in de gemeente. Zoals daar nu zijn: de omgevingsvisie die met inwoners wordt gemaakt en initiatieven rondom duurzame energie. “Ook voor het behoud van cultureel erfgoed kunnen we terugvallen op de expertise van het Gelders Genootschap. Zo denken we in Doetinchem nu na over de invulling van de voormalige gevangenis De Kruisberg.” Elders wordt in een ‘groen’ gebied het nieuwe Slingelandziekenhuis gebouwd, wat juist weer vraagt om goede landschappelijke inpassing.

Mét inwoners
In al deze thema’s zijn inspraak en participatie van inwoners belangrijke rode draden. “Ik merk dat het Gelders Genootschap ook sterk die dialoog zoekt en zeker niet dogmatisch kijkt. De wereld verandert, wij als gemeente en als genootschap dus ook. Hier noemen we dat: van buiten naar binnen werken.” Een mooi voorbeeld daarvan vindt Lambregts het aanvalsplan voor een vitale binnenstad. Inwoners en ondernemers gaven aan dat de focus moest liggen op het historische centrum en vinden het prima dat een stuk winkelgebied net daarbuiten dat veel leegstand kende, wordt getransformeerd tot woongebied. “We gaan daar het groen versterken en zorgen zo voor een mooie verbinding met het aansluitende park.”

Met de samenleving vernieuwen
Met advies van het Gelders Genootschap onderging ook de al jaren leegstaande, karakteristieke bibliotheek een metamorfose. “We hebben aan de samenleving gevraagd: welke ideeën zijn er? Iedereen kon mee-pitchen.” Het resultaat: betrokken ondernemers maakten er een creatieve broedplaats van voor (startende) ondernemers en verduurzaamden het pand. Denkend aan schoonheid binnen de gemeentegrenzen, komt Lambregts ook uit bij de nieuwe locatie van het Graafschap College aan de Sportweg. Ook hierover adviseerde het Gelders Genootschap. Gigantische metalen bomen omlijsten het transparante gebouw. “Elke keer als ik er langskom ben ik onder de indruk, zó mooi!”

Vooral veel in gesprek blijven over schoonheid
Dat we om het 100-jarig bestaan te vieren in gesprek gaan over ‘schoonheid’, juicht Lambregts toe. “Ik realiseer me steeds meer dat schoonheid permanent een thema moet zijn. Het is het waard om bij stil te staan, omdat de kwaliteit van je leefomgeving zo bepalend is voor hoe graag je ergens woont. We zijn daar allemaal verantwoordelijk voor, bestuurders, professionals, maar ook inwoners zelf.”

Tekst: Anne Marie Veldkamp
Foto: Erwin Zijlstra