Afbeelding: IMG_4761

André Baars, burgemeester van Ermelo

21 mei 2019

“Schoonheid in stand houden meer dan ooit actueel”

Met een achtergrond als docent bouwkunde en jarenlange lokale bestuurlijke ervaring in ruimtelijke ontwikkeling en ‘welstand’, past het bestuurswerk voor het Gelders Genootschap helemaal in zijn straatje, merkt burgemeester van Ermelo, André Baars. Het zijn dynamische tijden, waarin gemeenten het advies van het 100-jarig Gelders Genootschap zéker kunnen gebruiken, denkt hij, net als inwoners en ontwikkelaars die ‘iets’ willen realiseren in hun omgeving.

Schoonheid in stand houden en bevorderen: het is meer dan ooit actueel, vindt burgemeester Baars. Neem de Omgevingswet, die uitgewerkt wordt in omgevingsvisies en -plannen. “Gemeenten kunnen daarbij de ondersteuning en het advies van het Gelders Genootschap goed gebruiken, maar initiatiefnemers zeker ook.”

Participatie steeds belangrijker
“Het genootschap geeft natuurlijk onafhankelijk advies, maar gaat ook steeds meer in gesprek met inwoners van gemeenten om samen tot – bijvoorbeeld – een beter bouwplan te komen. De communicatie is heel anders geworden en dat biedt ontzettend veel kansen om de komende jaren sámen die schoonheid te maken en te behouden.”

En wat is die schoonheid dan? Het is toch een individuele zaak wat je mooi vindt en wat niet, denkt Baars. “Toch is het zo dat als je bijvoorbeeld in buurten of wijken loopt, je door een bepaalde eenheid wel welbevinden en rust ervaart. En dat welbevinden kun je zien als schoonheid. Wat dat betreft krijgt onze nieuwe wijk Het Trefpunt van mij een dikke plus. Ruim opgezet, veel groen en woningen die qua stijl passen in het bosrijke gebied. Daar ervaar je die eenheid en rust zeker.”

Samen schoonheid versterken
Andere voorbeelden zijn er ook. “Dan denk je: hoe kan dit ooit zo gebouwd zijn? Allemaal verschillende type aaneengesloten woningen die geen geheel vormen. In de jaren zeventig en tachtig toen dit soort bebouwing er kwam, was er echt minder aandacht voor die schoonheid. Maar: we gaan er iets aan doen.” Een aantal ontwikkelaars uit Ermelo kocht een aantal panden en wil die in mooiere staat brengen. “Goed dat het initiatief uit de markt zelf komt en dat particulieren hiervoor openstaan. Zij gaan hier niet voor snel rendement, maar investeren in kwaliteit voor langere termijn. En het Gelders Genootschap denkt met hun en ons mee over de ruimtelijke kwaliteit.”

Tekst: Anne Marie Veldkamp
Foto: Erwin Zijlstra