Zonnepanelen, zonnevelden of zonneparken

Kunnen zonnepanelen landschappelijk bezien ‘overal’ worden geplaatst omdat het nou eenmaal een duurzaam initiatief is? Of zou je best ruimtelijke kwaliteitseisen mogen stellen aan het plaatsen ervan?

Zonnepanelen op bestaande daken zijn veelal vergunningsvrij en in combinatie met functies zoals infrastructuur, braakliggende bedrijventerreinen en vuilstorten over het algemeen geaccepteerd. Maar zonnepanelen ‘kaal’ in mooi landschap of op het erf roepen soms vragen op, zeker als de panelen goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en het om een aantrekkelijke leefomgeving gaat.

Wij ondersteunen gemeenten in het uitwerken van hun beleid zodat zonnepanelen landschappelijk zorgvuldig en met borging van ruimtelijke kwaliteit kunnen worden ingepast. Ook kunnen we in overleg met de initiatiefnemer en gemeenten gezamenlijk kwaliteitscriteria gaan formuleren.

Voor het grootschalig plaatsen van zonnepanelen zoals zonnevelden, zonneweiden of zonneparken is een ruimtelijke visie of beleid wenselijk, zeker als er in hetzelfde landschap meerdere locaties te verwachten zijn. Wij ondersteunen gemeenten hierbij.

Afbeelding: 539w