Afbeelding: OVM Priessnitz Laag Soeren

Werkschriften Omgeving van het Monument

Ons rapport over de omgeving van het monument is stapsgewijs tot stand gekomen. Eronder lig een aantal voorstudies, die wij beschikbaar stellen onder de noemer Werkschriften Omgeving van het Monument. Het eerste werkschrift dat we graag delen is opgesteld door Madelinde Roelofs van het Gelders Genootschap. Zij gaat in dit stuk in op het definiëren van de omgeving van een monument. Het biedt verdieping en achtergrond bij de Handreiking. 

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Simon van den Bergh 

Methodieken om de omgeving van het monument te definiëren

Afbeelding: OVM

Omgevingswet - de omgeving van het beschermde monument -

Onder de Omgevingswet moeten gemeenten in hun omgevingsplan regels opnemen voor de omgeving van beschermde monumenten om ontsiering en beschadiging van die monumenten te voorkomen. Er is in Nederland nog maar weinig ervaring met dit instrumentarium. Gelders Genootschap heeft de afgelopen jaren met verschillende partners gewerkt aan een handreiking voor gemeenten en hun externe specialisten. De handreiking biedt in de vorm van een stappenplan inzicht in de manier waarop de omgeving van het beschermde monument kan worden opgenomen in het omgevingsbeleid.

De handreiking is een levend document. We zullen de aankomende jaren langzaam maar zeker ervaring opdoen met de mogelijkheden van de nieuwe wet. We zullen de handreiking daarom regelmatig updaten. Via onze nieuwsbrief stellen we je op de hoogte als er een nieuwe versie is. 

De handreiking is gebaseerd op een aantal deelonderzoeken. Wij zullen de aankomende maanden de tijd nemen om deze hier met jullie te delen. Je vindt er meer achtergrond bij definities, methodieken en de bruikbaarheid van documenten als de redengevende beschrijving.

Gelders Genootschap zal de handreiking onder meer via de provinciale Steunpunten Monumentenzorg verspreiden. 

Bij interesse kun je contact opnemen met Simon van den Bergh 

DOWNLOAD DE HANDREIKING