Afbeelding: webinarreeks verduurzaming erfgoed

Terugkijken | Webinars Verduurzaming en Erfgoed

1. Energiebesparing en erfgoed | 11 oktober 16.00-17.00 | Tom Temmink & Heidy Bos
Steeds meer eigenaren van monumenten willen hun energierekening verlagen, meer comfort in hun pand of zelf energie opwekken. Als gemeente krijg je regelmatig vragen over verduurzamen van erfgoed. Wat kan/mag er wel en wat niet? Hoe stimuleer je verduurzaming met respect voor cultuurhistorische waarden? Tijdens dit webinar gaan we in op vragen als: hoe zit het met isolatie(waarde) van vensters, dak en gevels? Welke materialen moeten worden gebruikt en op welke manier? In hoeverre werken warmtepompen bij monumenten? Waar moet je op letten in het vergunningsproces of in gesprek met eigenaren?

2. Verduurzaming en de rol van de maatschappij | 1 november 16.00-17.00 | Marieke van Zanten
De energieopgave wordt vooral vanuit technisch, cijfermatig en bestuurlijk perspectief bekeken, terwijl het ook een grote sociale opgave is. Het landschap verandert aanzienlijk, maatregelen komen in de directe omgeving van mensen te staan, de schaal van ingrepen is soms erg groot en de ambitie is om in hoog tempo te werk te gaan. Dat stuit op weerstand vanuit de maatschappij. Kunnen erfgoed  en participatie een rol spelen in deze transitie en zo ja, hoe? Aan de hand van een paar voorbeelden gaan we hier nader op in.

3. Best practices  gemeentelijk verduurzamingsbeleid | 8 november 16.00-17.00 | Madelinde Roelofs
De verduurzaming van erfgoed krijgt ook meer en meer een plek binnen het gemeentelijk beleid. Tijdens dit webinar wordt de beleidsmatige kant van de verduurzaming van erfgoed/energiebesparing nader toegelicht onder meer aan de hand van praktijkvoorbeelden te behandelen over de toepassing van zonnepanelen op erfgoed (Culemborg, Doesburg etc.). Een ambtenaar van een gemeente zal iets vertellen over de eerste ervaringen rondom dit beleid.

4. Water, droogte en landgoederen | 15 november 16.00-17.00 | Elyze Storms-Smeets
In dit webinar zal nader ingegaan worden op de gevolgen van de verdroging voor landgoederen. Op welke manier vormt de verdroging een bedreiging voor het groene, rode en  blauwe erfgoed op de landgoederen?  En op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat de  gevolgen van de verdroging van landgoederen tot een minimum worden beperkt?

Energiebesparing en Erfgoed
Verduurzaming en de rol van de maatschappij
tegel Gemeentelijk verduurzamingsbeleid best practices
Webinar elyze