Afbeelding: Losser_dorpsbleek_fotogemLosser

Webinarreeks Groen van toen, en nu dan?

Historisch groen inzetten voor actuele opgaven

In deze nieuwe reeks van vier webinars, georganiseerd door de Steunpunten Cultureel Erfgoed vanuit het Gelders Genootschap en Het Oversticht, duiken we in de wereld van het historisch groen. Oftwel groen erfgoed, dat als belangrijkste kenmerk heeft dat het voor een groot deel uit levend materiaal bestaat. Wat verstaan we precies onder historisch groen en hoe ga je ermee om?

Groen erfgoed weerspiegelt in al zijn vormen en op verschillende schaalniveaus de steeds veranderende relatie tussen mens en natuur. Welke waarden kennen we daaraan toe? Wat kunnen we ervan leren? En op welke manier kunnen deze geleerde lessen als aanknopingspunt dienen voor oplossingen bij huidige vraagstukken, zoals de gevolgen van klimaatverandering, energietransitie en versterking van biodiversiteit? Dat hoor je in de reeks Groen van Toen, en nu dan?. Over historisch groen en hoe dit erfgoed in te zetten voor actuele opgaven.

Geïnteresseerd in deze webinars? Meld je hier aan!

1. Historisch groen, een introductie | 21 mei 16.00-17.00 | Patricia Debie
Van buitenplaatsen tot parken en van begraafplaatsen tot verdedigingswerken. In Nederland is er veel groen erfgoed. Maar wanneer is een groenstructuur erfgoed? Welke typen historisch groen zijn er en op welke schaalniveaus? En hoe gaan we om met historisch groen? In deze eerste webinar neemt tuin- en landschapsarchitect en architectuurhistoricus Patricia Debie ons mee in de wereld van groen erfgoed. Ze maakt daarbij ook een stap richting de toekomst. Welke opgaven spelen er nu bij groen erfgoed? Hoe neem je verantwoorde keuzes bij de instandhouding van historisch groen? En hoe zorgen we er voor dat we ook in de toekomst nog van deze groene structuren kunnen genieten? 

2. Historische landschapsecologie en groen erfgoed als basis voor actuele opgaven | 28 mei 16.00-17.00 | Harm Smeenge en Marieke van Zanten
Marieke van Zanten deelt de eerste resultaten van het Erfgoeddealproject Proeftuin Opgewekt, waar cultuurhistorische kennis van landgoederen ten noordwesten van Enschede concreet een bijdrage levert aan de huidige energie en klimaat opgaven. Ze focust hierbij op de ‘groene historische bouwstenen’. Rabatbossen, wallen en vloeiweiden: eeuwenoude technieken opnieuw toepassen om droogte te voorkomen en extreme regen op te vangen. 
Harm Smeenge neemt historische landschapsecologie als basis voor de opgaven van nu. Hoe kan kennis van de landschapsgeschiedenis (aardkunde, natuur en mens) over een grote tijdsperiode en diverse schaalniveaus oplossingen worden aangereikt voor het bereiken van een vitaler landschap (invulling van thema’s als bodem en water sturend, herstel van biodiversiteit, klimaatrobuust etc). Het systeem van het Mosbeekdal dient als voorbeeld waar de hele reeks van wetenschappelijk onderzoek tot uitvoering in de praktijk zijn toegepast.

3. Funerair erfgoed, behoud en beheer | 11 juni 16.00-17.00 | Leon Bok
Nederland telt meer dan 4.000 begraafplaatsen, oud en nieuw. Bijna een kwart daarvan is geheel of gedeeltelijk aangewezen als gemeentelijk of rijksmonument. Maar wanneer is een begraafplaats waardevol en behoudenswaardig? Hoe behouden we vervolgens dergelijke begraafplaatsen en zeker de grafmonumenten voor de toekomst? Men laat zich steeds vaker cremeren en nabestaanden komen bijna nooit meer op een begraafplaats. Hoe gaan begraafplaatsen daar mee om? Hoe zorgen ze dat de geschiedenis van deze veelal groene plekken verteld kan blijven worden? En hoe kun je daar als gemeente aan bijdragen? Leon Bok is de deskundige bij uitstek die bij al deze vragen kan helpen.

4.Stedelijk groen, bijdrage aan huidige opgaven | 25 juni 16.00-17.00 | Elyze Storms-Smeets
Historisch groen in een stedelijke context staat al lange tijd onder druk. Eerder ontwikkelden stedelijke parken zich van privaat naar publiek. Die switch naar een recreatieve functie en toerisme had invloed op de verschijningsvorm van de parken. Vanwege de huidige opgaven is er opnieuw besef van het belang van groene oases in de stad voor o.a. versterking van de biodiversiteit, waterretentie en het tegengaan van hittestress. Op welke manier heeft dit invloed op de verschijningsvorm? Hoe vinden de ontwikkeling met respect voor de oorspronkelijke/historische aanleg plaats? En welke keuzes maak je met betrekking tot instandhouding en ontwikkeling?

Geïnteresseerd in deze webinars? Meld je hier aan!

Klik op de afbeelding om het webinar terug te kijken!

Sheet webinar 1
Webinar 1