Afbeelding: Webinar OW en Erfgoed 2021

Webinar Omgevingswet en Erfgoed

Sinds 2018 organiseren de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de provinciale Steunpunten jaarlijks bijeenkomsten over de omgang met erfgoed onder de Omgevingswet. Afgelopen jaar zou de bijeenkomst in het teken staan van 'Omgevingswet en cultureel erfgoed - wat heeft prioriteit in 2020?' De focus zou gericht zijn op de zaken die gemeenten voor inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten regelen om na inwerkingtreding van de wet goed te kunnen werken.

Thuiswerken, social distancing en meerdere gedeeltelijke lock downs hebben ervoor gezorgd dat we vorig jaar geen fysieke bijeenkomst konden organiseren. De voorbereiding op de Omgevingswet gaat echter onverminderd door, zij het dat de datum van inwerkingtreding is uitgesteld naar 1 januari 2021. Om onze gemeenten te ondersteunen bij de voorbereidingen op de Omgevingswet, organiseerden wij als Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland op dinsdag 26 januari een webinar in samenwerking met de RCE en Steunpunten cultureel erfgoed in Overijssel en Flevoland. In deze webinar werd verder ingegaan op onderwerpen uit de eerdere mailingen, inclusief een update over de stand van zaken en was er ruimte om vragen te stellen aan onze specialisten op het gebied van wet- en regelgeving.

De digitale bijeenkomst stond onder leiding van Gerda de Bruijn van de RCE. De inleidingen werden gegeven door Els Romeijn (RCE) en Martin van Bleek (Gelders Genootschap / secretaris van het landelijk Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed). 

Onderwerpen die aan de orde kwamen waren: Wat treedt er op 01-01-2022 in werking, stand van zaken rondom de Handreiking Omgeving Monument, het tijdelijke omgevingsplan (van rechtswege), de vereisten voor een gemeentelijke adviescommissie met bijbehorend reglement en de ontwikkelingen in de archeologie.

Aan de hand van een gezamenlijke presentatie werden deze onderwerpen besproken en konden vragen worden gesteld. Ruben Abeling, jurist bij de RCE en nauw betrokken bij de dit onderwerp, was ook in de webinar om samen met Els Romeijn en Martin van Bleek de vragen te beantwoorden. De meer dan 100 deelnemers maakten druk gebruik van de chat functie om hun vragen te stellen. 

Na afloop zijn door de respectievelijke steunpunten de presentatie en een kort verslag van de bijeenkomst aan alle deelnemers toegezonden.

Eventuele vragen over erfgoed onder de Omgevingswet kunt u nog steeds stellen aan Werner Weijkamp, coördinator Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland – 06 42 410 001 - of via info@geldersgenootschap.nl .  Hij zal dan zorgen dat u antwoord op uw vraag krijgt.


De presentatie van de bijeenkomst kunt u hier downloaden.