Afbeelding: Foto 1

Voorst kan weer ademhalen

Tussen Zutphen, Apeldoorn en Deventer ligt het fraaie, landelijke dorp Voorst. De Rijksstraatweg, die hier in de 19de eeuw werd aangelegd, vormt er een kralensnoer van villa’s, woonhuizen en winkelpanden uit de periode 1880-1930. Tot december 2018 zag je hier nog een eindeloze stroom van auto’s, vrachtauto’s en andere voertuigen voorbij razen, want de oude straatweg was toen nog onderdeel van de provinciale weg Zutphen-Apeldoorn. De druk van het verkeer op de leefbaarheid van het dorp werd al in de jaren 80 van de vorige eeuw als een knelpunt onderkend. Dit knelpunt is nu door de aanleg van een rondweg opgelost.

Oplevering

De gemeente heeft dit momentum benut om de oude straatweg door het dorp geheel opnieuw in te richten. Bij de oplevering van dit project eind december 2019 stond er midden op de straatweg een muziektent. Het dorp liep uit en sloot de oude weg weer in haar armen. Inmiddels beginnen veel oude en nieuwe bomen uit te lopen. Je ziet ook dat er hard gewerkt wordt om oude panden weer op te knappen en tuinen te verfraaien. Blijkbaar heeft de herinrichting iets op gang gebracht, waar het dorp nog lang plezier aan gaat beleven.

Historische ontwikkelingen zichtbaar maken

Het Gelders Genootschap heeft de gemeente geadviseerd bij het maken van het inrichtingsplan voor deze oude weg. Dit was geen eenvoudige opgave, want het gaat om een traject van maar liefst 1,5 km. De historische ontwikkeling wilden we weer afleesbaar maken. Die was door aanpassingen ten behoeve van het steeds maar toenemende verkeer soms letterlijk onder het asfalt verdwenen. Zo zijn oude straatklinkers, die onder het asfalt vandaan kwamen, verwerkt in de nieuwe inrichting. Ook het groene, landelijk karakter van het dorp komt nu weer beter naar voren. Door de flauwe bochten is er beter zicht op de fraaie tuinen en villa’s en er zijn veel nieuwe bomen geplant langs de weg. Maar de Rijksstraatweg moest ook weer een echte dorpsstraat worden met verblijfskwaliteit en economische vitaliteit. Er is veel aandacht besteed aan fietsers en voetgangers en verkeersveiligheid. Parkeerplaatsen en toegangen naar privékavels zijn subtiel aangeduid, zonder het straatbeeld te veel te bepalen.

Materialen, kleuren en vorm

De historische doorgaande lijn van de straatweg is beleefbaar gehouden door een eenduidig dwarsprofiel en consequente toepassing van materialen en kleuren. Maar zoals vroeger zijn er ook verschillen per wegvak. Sommige wegvakken zijn kaarsrecht en andere wegvakken zijn bochtiger. Om de snelheid van het verkeer te remmen zijn er nu juist weer bochten nodig. De historische situatie bood aanknopingspunten om te bereiken dat nieuwe gebogen stukken logisch overkomen.

Rustpunten

Er zijn langs de straatweg ook rustpunten en plekken gemaakt met een specifieke sfeer en verblijfswaarde zoals het driehoekige grasplantsoen bij de kruising met de Binnenweg, het informele pleintje bij de Tuinstraat en de nieuwe supermarkt met groene eilanden tussen parkbanden, die tevens gebruikt kunnen worden als zitelement en de kruising met de Klarenbeekseweg / Wilhelminaweg, waar een picknickbank is geplaatst met uitzicht over de weiden.

Kleur, materiaalkeuze, vormgeving en detaillering van de klinkerbestrating, lantaarnpalen etc. passen bij de kenmerken van het dorp Voorst. Ze weerspiegelen de aandacht voor het detail die ook aan de gevels van de dorpsbebouwing afleesbaar is!