Afbeelding: Zyp in de steigers

Oranjerie Zypendaal in de steigers

Dinsdag 2 mei zijn de medewerkers van Bouwbedrijf Hoffman en Steigerbouwers Vacman gestart met het plaatsen van de steigers rondom de Oranjerie Zypendaal. Naast noodzakelijk onderhoud aan de kap moet ook een asbestsanering worden toegepast. Bij de grote verbouwing van de Oranjerie tot kantoor in 1976 is namelijk asbestbeplating toegepast onder de dakpannen. Bij de sanering wordt ook de sterk verouderde isolatie verwijderd. Na reiniging van de dakvlakken zal een milieuvriendelijk en dampopen houtvezelisolatie tussen de sporen worden aangebracht als eerste onderdeel van de verduurzaming van onze Oranjerie. Na het aanbrengen van nieuw dakbeschot, zullen de bestaande dakpannen worden herplaatst.