Afbeelding: DSC05658-N814-Laag Keppel-Wehlsedijk klein

Trajectbladen provinciale wegen

Afgelopen zomer en najaar werkten Eelerwoude en het Gelders Genootschap gezamenlijk aan trajectbladen voor 26 provinciale wegen in het kader van de provinciale trajectprogrammering voor het groot onderhoud van deze wegen in de jaren 2024-2025.
Bij de trajectprogrammering wil de provincie Gelderland de inbreng vanuit natuur, landschap en cultuurhistorie vergroten. Op de trajectbladen worden kwaliteiten, knelpunten en kansen m.b.t. de provinciale wegen en het direct aangrenzende landschap in beeld gebracht en toegelicht.

Het opstellen van de trajectbladen is maatwerk, want de provinciale wegen verschillen onderling sterk in karakter, net als de landschappen en kernen waardoor deze wegen lopen. Sommige wegen gaan merendeels terug op eeuwenoude doorgaande routes, zoals de N314 (Zutphen-Emmerich) of meer interlokale routes zoals de N834, die onder meer door het beschermde stadsgezicht van Buren voert. Ook recenter aangelegde wegen met (merendeels) geheel nieuwe tracés passeerden de revue, zoals delen van de Van Heemstraweg (N322) of nog relatief jonge rondwegen zoals de N224 (om Scherpenzeel) en de N314 (om Warnsveld). 
Ook kwaliteiten, knelpunten en kansen blijken sterk uiteen te lopen, zeker op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie. Soms zijn de mogelijkheden beperkt, mede omdat het eigendom van de provincie zich beperkt tot de feitelijke rijbanen, terwijl er op andere plaatsen juist grote kansen zijn en sprake is van een grotere ontwerpopgave bij het komende groot onderhoud of op langere termijn.

Eelerwoude was als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de projectleiding en leverde binnen het interdisciplinaire projectteam o.a. deskundigheid op het gebied van landschap, natuur, ecologie, bodemkunde en hydrologie. Vanuit het Gelders Genootschap verzorgden Jan Wabeke en Gerard Derks bijdragen vanuit ruimtelijke kwaliteit, landschap en cultuurhistorie.