Afbeelding: Oost Gelre-Groenlo Schraalenstein 2

Toekomst van historische interieurs in de Achterhoek

Inventarisanten interieurs

De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk zijn rijk bedeeld met erfgoed. In opdracht van deze drie gemeenten is het Gelders Genootschap in 2018 gestart met het inventarisatieproject: een toekomst voor historische interieurs in de Achterhoek. 

Draagvlak voor historische interieurs
Tot op heden ontbreekt voldoende kennis over het bestaan, de kwaliteit en de betekenis van historische interieurs in de drie gemeenten. Het interieur is kwetsbaar en meer dan het exterieur onderhevig aan veranderingen. Met dit project willen we de historische interieurs in de drie gemeenten in kaart brengen en het draagvlak voor de cultuurhistorische waarden van het interieur vergroten.

Onbekende parels
De inventarisaties zijn inmiddels volop aan de gang! Hierbij zijn een aantal vooralsnog onbekende parels boven water gekomen. Neem het gebouwencomplex van het Graafschap college in Groenlo. Dit complex kwam in verschillende stadia tot stand, waarbij ieder bouwdeel een voor die tijd kenmerkende interieurafwerking kreeg. Vloeren en lambriseringen werden afgewerkt met beschilderde en geglazuurde tegels. Veel hiervan is bewaard gebleven, waardoor je hier nu een variatie van keramiek uit de eerste helft van de twintigste eeuw, alsook een scala aan glas in loodramen en prachtig smeedwerk, aantreft.

Inventarisanten interieurs