Afbeelding: IMG_4129de wiersse

Terugkijken Webinarreeks Erfgoed = Maatschappij

Erfgoedbeleid draaide tot voor kort nog vooral om de monumenten, inmiddels gaat het ook om het verhaal, de ruimtelijke en sociale context, de integratie met andere beleidsterreinen en de koppeling met maatschappelijke opgaven. Vanuit de Steunpunten Cultureel Erfgoed organiseren het Gelders Genootschap en Het Oversticht als voorbereiding op de Omgevingswet daarom een webinarreeks met als thema Erfgoed = Maatschappij. De verschuiving van objectgericht naar breder erfgoedbeleid zal de komende jaren haar weerslag vinden in de nieuwe omgevingsvisies en -plannen. Middels participatie is het bovendien mogelijk met bewoners en belanghebbenden een gezamenlijk verhaal te vormen waardoor vanuit de samenleving waardering voor het erfgoed ontstaat. Erfgoed als brandstof voor de samenleving!

Klik op onderstaande foto's om terug te kijken.