Stroomversnelling

In het kader van duurzaamheid is het renoveren van bestaande woningen, tot energie-neutrale ‘nul op de meter’ woningen, een belangrijke opgave. Stroomversnelling, een initiatief van vier bouwers en zes woningcorporaties, wil dit middels een industriële aanpak en een efficiënt bouwproces financieel haalbaar maken voor zo’n 4,5 miljoen huur- en koopwoningen uit de bouwperiode 1960-1980.

Landelijk zijn enkele partijen aangewezen als Stroomversneller. Deze partijen dragen er voor zorg dat projecten in het vergunningsverleningstraject niet onnodig geremd worden door welstandscommissies met onvoldoende kennis van Stroomversnelling. Het Gelders Genootschap is ook als Stroomversneller aangewezen en coördineert de ontwikkelingen in de adviesgemeenten.

Wij staan gemeenten bij in het beleidsmatig anticiperen op Stroomversnelling. Door voorafgaand aan een initiatief te bepalen waar en onder welke condities Stroomversnelling mogelijk is kan worden bijgedragen aan een efficiënt bouwproces zonder oponthoud en kan de beoogde verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ook werkelijk gehaald worden.

Afbeelding: stroomversnelling