Stedenbouwkundige Visie Waalkant-Hertogenwijk Tiel

Voor de gemeente Tiel heeft het Gelders Genootschap de stedenbouwkundige visie Waalkant-Hertogenwijk opgesteld.

Veel ontwikkelingen

Langs de Waal ten westen van de Tielse binnenstad komen veel ontwikkelingen samen. Eigenlijk is het een unieke plek, zo dicht bij het centrum en de Waal. De Hertogenwijk is een typische woonwijk uit de jaren 60, waar de leefomgeving stap voor stap wordt verbeterd. Binnenkort komen enkele voormalige fabriekspanden beschikbaar, waarin nu het kunstencentrum en een supermarkt zijn gevestigd. En het Waterschap is bezig met plannen voor dijkverbetering.

Uitnodigen en inspireren

De stedenbouwkundige visie voor dit gebied was tien jaar oud. Er was behoefte aan een actuele visie voor de hele zone, die richting geeft aan concrete initiatieven. Een visie ook die past in deze tijd: geen blauwdruk, maar wel inspirerend en uitnodigend tot het maken van goede plannen.

Ontwikkelen van een eigen woonsfeer

We hebben de oude plannen geanalyseerd en kernkwaliteiten in beeld gebracht. De unieke ligging en de geschiedenis van het gebied zijn aangedragen inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen. Zo biedt het verhaal van de vroeg-industriële geschiedenis van de buurt Plantage aanknopingspunten om woningbouw te ontwikkelen met een eigen sfeer.

De Waal
Dijkzone Hertogenwijk
Dijkzone in beeld
Hertogenwijk
Kernkwaliteiten in beeld
Park Fruithof
Voormalig fabriekskantoor
Woning fabrieksdirecteur