Samen de koers bepalen; beschermde gezichten in Zevenaar

Aandacht voor beschermde gezichten
In de gemeente Zevenaar hebben de Raad en de monumentencommissie aandacht gevraagd voor een tweetal gebieden in de gemeente die op grond van hun cultuurhistorische waarde beschermingswaardig zijn: het buurtschap het Klooster en het dorpje Oud-Zevenaar.

Draagvlak organiseren
Wij hebben samen met de gemeente Zevenaar en de bewoners uit de betreffende delen een aantal bijeenkomsten georganiseerd, waar de cultuurhistorische waarde van het desbetreffende gebied en de belevingswaarde, bezien vanuit de bewoners, zijn besproken. Vanuit het Klooster was de opkomst 100%, in oud-Zevenaar 90%. Deze hoge percentages laten zien hoe belangrijk het is bewoners op een juiste manier bij het proces te betrekken.

Samen de koers bepalen
De twee gebieden bleken verschillend tegen beschermende maatregelen aan te kijken. In het Klooster vertrouwde men op het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied en de sociale cohesie; nieuwe extra regels vanuit de overheid werden eerder ervaren als zekere bemoeizucht. In Oud-Zevenaar hebben de bewoners - ingegeven door onder ander de mooie ligging, aanstaande bouwplannen, nabijgelegen bedrijvigheid en de daarmee samenhangende verkeerskundige situatie - wel gekozen voor beschermende maatregelen.

Goede gesprekken leiden tot consensus
Beide uitkomsten zijn uitstekend, de aanwijzing van ‘beschermd gezicht’ of het achterwege blijven daarvan, heeft tot draagvlak geleid onder de lokale samenleving. Maar nog belangrijker is, dat op het niveau dat ertoe doet - dat van de lokale samenleving - goede, diepgaande gesprekken zijn gevoerd over de kwaliteit van de omgeving en dat er consensus is ontstaan over wat men wenst te bereiken met elkaar.

Door: dr. S.M. (Simon) van den Bergh

DSC03454-Oud Zevenaar