Ruimtelijke Kwaliteitskaart Cleantech A1-zone

De regio Stedendriehoek profileert zich als de Cleantech regio, wat betekent dat zij vol inzet op duurzaamheid. Het landschap tussen Apeldoorn, Deventer en Zutphen is bovendien bijzonder waardevol. Hier liggen fraaie landgoederen, stads- en dorpsgezichten, het rivierlandschap van de Gelderse IJssel en de flanken van de Veluwe. Midden door dit landschap loopt de A1. De snelweg zal in de komende jaren worden verbreed. Hierbij stellen de partijen zich onder andere de volgende twee vragen:  

  • Zijn er langs de A1 kansen voor energietransitie?
  • En kunnen we het dan zo doen dat het landschap er fraaier van wordt?

Dynamische Ruimtelijke Kwaliteitskaart

Het Gelders Genootschap is in opdracht van de Apeldoorn, Voorst en de Provincie Gelderland met deze vragen aan de slag gegaan. In werkateliers met vakmensen van Apeldoorn, Voorst, Deventer, Rijkswaterstaat en de Provincie is ontwerpend onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Het Gelders Genootschap heeft de uitkomsten samen met StudioD vertaald in een dynamische Ruimtelijke Kwaliteitskaart. De kaart is dynamisch, omdat energietransitie sterk in ontwikkeling is, zowel wat betreft de techniek als wat betreft de vraag wat we passend vinden. Deze opzet is gekozen om de dialoog hierover te structureren.

Gereedschap voor landschapsversterking en energietransitie.

Ruimtelijke kwaliteit is een belangrijk onderwerp bij het maken van plannen voor zonnevelden, windparken etc. Daarom is een toolbox opgenomen met voor elk landschapstype gereedschappen voor landschapsversterking en energietransitie. Ook worden ook ontwerpopgaven geduid, die kansen bieden om de ruimtelijk/landschappelijke structuur van de regio te versterken. Want hoe sterker de structuur, hoe groter de opnamecapaciteit voor energietransitie.

De toolbox heeft een open opzet, die aangepast kan worden op basis van nieuwe ervaringen en inzichten.

Film veranderend landschap

De bijbehorende film laat zien hoe een landschap op een aantrekkelijke manier kan veranderen.

Afvalheuvels A1
Attero bussloo
Bussloo Leisurelands
Driehoek
Enkenlandschap
Kaart Kernkwaliteiten
Tools
Uiterwaarden   windmolen deventer
Voorblads 170824_RK cleantech A1
Wilpsedijk
Zonneakkers