Ruimtelijke kwaliteit voorop bij Doortrekking A15

Project ViA15

In het project ViA15 maken Rijk en regio zich samen sterk voor een robuust wegennet in de regio Arnhem-Nijmegen. De A15 wordt vanaf knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar doorgetrokken. Voorts wordt een deel van de A12 (tussen Westervoort en Oud-Dijk) en de A15 (tussen Valburg en Ressen) verbreed.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ViA15 (CRK ViA15)

Samen met de Provincie, Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten participeren wij in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ViA15. Als een van haar eerste taken heeft de CRK ViA15 het opstellen van een Programma van Eisen voor Ruimtelijke kwaliteit (EPVE) begeleid. Dit EPVE is niet alleen een contractdocument bij de aanbesteding door Rijkswaterstaat, maar biedt tevens een ruimtelijk kwaliteitskader.

Ruimtelijk kwaliteitskader

Het EPVE biedt een beleidskader ten behoeve van de vergunningverlening en is vastgesteld in de Nota’s Ruimtelijke Kwaliteit (of welstandsnota’s) van betrokken gemeenten. Daarin worden de ambities vanuit de omgeving voor de ViA15 samenhangend gepresenteerd. We hebben dit Ruimtelijk Kwaliteitskader ook vertaald in landschapsplannen voor regionale wegen en fietspaden, die tegelijk met de A15 worden gereconstrueerd of aangelegd.

Werken aan meerwaarde

Het is onze uitdaging om buiten de wettelijke vereisten meerwaarde toe te voegen aan de omgeving van de ViA15. Zoals een brug als fraai beeldmerk (Gelderse Poort), een glooiend park als geluidswal (Bemmel) en een stadsentree met groene allure (Zevenaar).

 

ViA15 Bemmel
ViA15 Duiven
A15 Jan-Arnhemseweg 3
A325 Arnhem
Betuweroute bij de Loowaard
N15 Bemmel
Nelson Mandelabrug
P1040862