Restauratie Musis Sacrum Arnhem

Meer grandeur
Het Musis Sacrum is in opdracht van de gemeente Arnhem gerestaureerd. Naast gedeeltelijke nieuwbouw is de grandeur van het interieur van het van gemeentewege beschermde monument zoveel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat en waar mogelijk zelfs versterkt.

Inspiratie bieden
In opdracht van de gemeente Arnhem hebben we de verschillende bouwfasen geïdentificeerd. Tevens hebben we in een aantal ruimten, waaronder de vestibule, het trappenhuis, de concertzaal en het promenoir een bouwhistorische opname en een kleurhistorische inventarisatie uitgevoerd. Dit onderzoek had een concreet toepassingsdoel: het inspireren en enthousiasmeren van het ontwerpende team om de geschiedenis en de kwaliteiten van het gebouw te betrekken bij hun plannen.

Aanbevelingen
Op grond van de bouwhistorische opname en kleurhistorische inventarisatie welke we in samenwerking met de kleurhistoricus Bert Jonker hebben uitgevoerd, is een aantal aanbevelingen opgesteld. Met als belangrijkste uitgangspunt dat het 19e -eeuwse gebouw beter zichtbaar dient te zijn en dat de restauratie en nieuwe toevoegingen zich bij voorkeur binnen deze karakteristiek dient te voegen.