Afbeelding: Oost Gelre-Lichtenvoorde Rapenburgsestraat 3 (24)

Pilotproject Interieurinspecties Monumentenwacht Gelderland en Gelders Genootschap

Monumentenwacht Gelderland en Gelders Genootschap slaan de handen ineen voor een pilotproject voor interieurinspecties. Heeft u vragen over uw oude interieurelementen in huis: hoe oud zijn deze onderdelen eigenlijk en wat is de technische staat ervan? Of wilt u graag aan de slag met uw interieur en weet u niet waar te beginnen? Dan is een interieurinspectie wellicht iets voor u.

Een interieurinspectie bestaat uit een technische inspectie en een waardestelling aangevuld met wensen van de eigenaar zoals bijvoorbeeld kleurhistorisch onderzoek. Doordat de technische staat en waarden van een interieur in kaart worden gebracht, wordt ook duidelijk hoe een eigenaar de balans kan vinden tussen het behoud van de cultuurhistorische waarden en het aanpassen van een interieur aan de (comfort)wensen van tegenwoordig. Een interieurinspectie kan zodoende de basis vormen voor een restauratie, maar ook voor de ontwikkeling van een interieur. 

De interieurinspecties worden uitgevoerd door Monumentenwacht Gelderland en Gelders Genootschap. Monumentenwacht Gelderland voert sinds 1978 inspecties uit bij ca. 2900 eigenaren van monumenten die als abonnee zijn aangesloten. Deze inspecties richten zich vooral op de constructie en het exterieur van een gebouw; de stoffering van het interieur blijft doorgaans achterwege. Uit een klantonderzoek uit 2018 blijkt echter dat een behoorlijk aantal van de abonnees behoefte heeft aan technisch advies op het gebied van onderhoud en instandhouding van historische interieurs. Dit resultaat geeft aanleiding om – naar voorbeeld van de Interieurwacht in Noord-Brabant – samen met Gelders Genootschap door middel van dit pilotproject verder te onderzoeken of interieurinspecties aan abonnees kunnen worden aangeboden.

Ook Gelders Genootschap merkt in de dagelijkse adviespraktijk en naar aanleiding van onderzoeksprojecten zoals in de Oost Achterhoek dat steeds meer vragen van eigenaren komen over historische interieurs. Bij welke aannemers kan een eigenaar bijvoorbeeld terecht en wat zijn eigenlijk de waarden van de oude interieurelementen die zich nog in hun huis bevinden? Gelders Genootschap heeft bovendien ruime ervaring met het maken van waardestellingen van het interieur. Deze nemen onder meer een belangrijke plek in bij interieurinspecties en haalbaarheidsonderzoeken voor herbestemmingsmogelijkheden. Waar in het interieur ligt ruimte voor verduurzaming en voor transformatie?

Het pilotproject wordt in 2020 uitgevoerd voor een 3-tal abonnees van de Monumentenwacht. Vanaf 2021 hopen wij interieurinspecties aan eigenaren te kunnen aanbieden.