Afbeelding: 1

Werkzaamheden Paleis Het Loo

Na de bouwvak zijn de werkzaamheden voor de uitbreiding van Paleis Het Loo weer in volle vaart opgepakt. De grote ondergrondse uitbreiding is nu bijna geheel overdekt. De wapening voor de aansluiting op het historische paleis is bijna gereed en kan het beton worden gestort.

Ook is de lichtstraat en en vijverrand nu goed te herkennen. De liftopening met afdekking voor de grote objecten is nu ook aangebracht. 
Het effect van de overdekte ruimte is nu goed te ervaren.

Wie vanaf het dak nog zicht wil hebben op de tuin en de werkzaamheden, moet opschieten aangezien de publiekssteiger binnen een aantal weken wordt afgebroken.

Afbeelding: 1a

Verbouwing Paleis Het Loo

De werkzaamheden aan Paleis Het Loo vorderen gestaag. Nu alle asbest uit het paleiscomplex is verwijderd, kan ook binnen worden gewerkt aan de opbouw van de interieurs.

De nieuwe uitbreiding onder de basse cour krijgt ook steeds meer vorm. Was het eerst een grote bouwput, nu zijn alle wanden en ook het dak van de ondergrondse uitbreiding geplaatst. Onder de grond is nu te zien welk een imposant volume aan het paleis is toegevoegd.

Binnenkort is ook het uitkijkpunt op het dak waarschijnlijk weer open, zodat zowel de tuin als de voorplein van bovenaf goed te bekijken is.

1a
2a
3a
4 (1)a
5a
6a
7a
8a
9a
10 a
Afbeelding: Loo 1

Paleis Het Loo

Na maanden van werken aan de betonbak onder het voorplein – de Basse Cour – van het paleis worden de contouren van de ‘ondergrondse’ wereld goed zichtbaar. De wanden van de ruimten zijn grotendeels gestort en het ‘dak’ wordt aangebracht. Van bovenaf wordt ook zichtbaar waar de waterpartij komt (de gekromde rand in de betonwapening). Daar waar er al een betondak is aangebracht, wordt ook de schaal van de ruimten duidelijk.

Al met al een imposante toevoeging aan de tentoonstellingsruimten van Paleis Het Loo en een mooi staaltje van ondergrondse betonbouw!