Afbeelding: PHL juli 1

Deel 6 | Paleis Het Loo

De werkzaamheden onder en boven de grond vorderen gestaag. De vorm van de vijver met de lichtstraten is nu in zijn geheel goed te zien, zowel van bovenaf als vanaf het Basse Cour zelf.
De ondergrondse ruimte krijgt ook steeds meer vorm en vanuit de centrale ruimte is door het glas van de lichtstraat het Corps de Logis (CdL) waar te nemen. Ook de betonnentrappen die de hoekpaviljoens verbinden met de ondergrondse wereld komen nu in beeld en zijn op de treden de betonblokken voor de incidentele expositie van objecten gestort.

Aan het eind van de centrale ruimte gloort het licht voor de verbinding met het Onderhuis van het CdL. Hier worden eind juli met behulp van de kunststof mallen (onder het blauwe zeil op het Basse Cour) de betonnen gewelven gestort, waarna de verbinding met ‘onder’en ‘boven’ kan worden gerealiseerd. Daarna wordt de natuurstenen statietrap weer herplaatst.

Het CdL is bouwkundig opgeleverd en de inhuizing van de ruimten is in volle gang. Dit is zeker geen sinecure, want het gaat niet alleen om het terugbrengen van alle wandbespanningen en andere afwerkingen van de ruimten, maar ook om de vele duizenden objecten die ‘uitgehuisd’ waren. Een mooi voorbeeld is het terughangen van de schilderingen in de werkkamer van prins Bernhard. De opnieuw aangebrachte houtimitatie vormt een prachtige omlijsting van de geschilderde taferelen.

In andere ruimten is het werk nu gereed en kunnen ook de beschermende omkastingen van schouwen e.d. weer worden verwijderd en het schilderwerk worden hersteld. De Audiëntiezaal is nu ook weer goed te bekijken.
Het herstel van en aanbrengen van nieuw schilderwerk is een grote klus, waarbij met name het houten en marmeren een arbeidsintensieve aangelegenheid is, maar het eindresultaat mag er dan ook zijn!
Op de bel étage komt de statietrap ook weer in het zicht.
Alhoewel het paleis zelf nog niet open is, zijn de tuinen weer te bezoeken en deze staan er weer prachtig bij!

Afbeelding: 1 Loo deel 5

Deel 5 | Paleis Het Loo

Sinds de laatste fotoserie zijn er weer grote vorderingen gemaakt met de werkzaamheden aan de restauratie en ondergrondse uitbreiding van Paleis Het Loo.
De ondergrondse uitbreiding is nu geheel overdekt en is alle beglazing van de lichtstraten aangebracht in het dek. De ronde vorm van de vijver op het Basse cour is goed te zien. 
De betonnen toegangstrap naar de ondergrondse ruimten is aangebracht en kan de volle omvang van de ondergrondse Grande Foyer worden ervaren. (1 t/m 5)

In het Corps de Logis (CdL) wordt hard gewerkt aan het herstel van schilderwerk van de interieurafwerking, zijn schouwen ontdaan van hun beschermende bekleding. Vakkundig worden marmer en houtimitaties hersteld of opnieuw aangebracht. Een waar staaltje van vakmanschap!
Binnenkort zal met de inruiming van de vertrekken in het CdL worden begonnen. (6 t/m 11)

Ook op het voorterrein van het paleis zijn grote veranderingen te zien. Helaas moesten enkele van de oude bomenlanen voor en langs het paleis worden gekapt wegens de gevaarlijke toestand van een groot aantal bomen. Alle lanen worden weer herplant. Als gevolg van de kap is het paleis nu op een bijzondere manier te zien, zoals dat eigenlijk nooit mogelijk is.
Een mooi detail is dat de jonge beuken zijn gekweekt van de zaden van beuken op Het Loo. De herplant gaat in nauw overleg met van Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten, een gerenommeerd bureau op het gebied van historisch groen en landschappelijke aanleg. (12 t/m 15)

Deel 4 | Paleis Het Loo

Ondanks de lock down en het winterse weer gaan de werkzaamheden aan de restauratie en ondergrondse uitbreiding van Paleis Het Loo onverminderd door.
De sneeuwval van de afgelopen dagen levert bijzonder beelden op. Ter vergelijking zijn foto’s vanuit hetzelfde standpunt van 4 weken daarvoor opgenomen. Hier is goed te zien dat het dak op de ondergrondse uitbreiding nu geheel is gesloten en dat de vorm van de vijver in het midden van de basse cour nu goed te zien zijn. 

De vormen van de bekende baroktuin aan de achterzijde van het paleis zijn ondanks het dikke pak sneeuw nog steeds te herkennen.

In het interieur van het paleis zelf wordt druk gewerkt aan het herplaatsen van interieuronderdelen zoals de lambriseringen e.d. Op foto 6 is de bestaande lambrisering voorzien van een nieuwe houtimitatie. 

Op de werkfoto van het interieur van de werkkamer van prins Bernhard is de inrichting waar te nemen. Deze kamer wordt weer teruggebracht op zijn oorspronkelijke plek en alle betimmeringen worden voorzien van een nieuwe houtimitatie die aansluit bij het bestaande werk. Op de foto’s is ook de plafondkoof uit de jaren ’50 goed te zien, evenals de ondergrond waarop de houtimitatie wordt aangebracht. 

Herstel van het imitatiemarmerwerk en het aanbrengen van een goede houtimitatie vereist groot vakmanschap. Zoals te zien is op de foto’s is het schilderwerk bij dit bedrijf in hele goede handen!

Baroktuin Achterzijde
Baroktuin Achterzijde
Foto 6
Foto 6
Bernhardkamer
Bernhardkamer
Bernhardkamer
Bernhardkamer
Bernhardkamer
Bernhardkamer
Bernhardkamer
Bernhardkamer
Bernhardkamer
Bernhardkamer
Bernhardkamer
Bernhardkamer

Deel 3 | Paleis Het Loo

Na de bouwvak zijn de werkzaamheden voor de uitbreiding van Paleis Het Loo weer in volle vaart opgepakt. De grote ondergrondse uitbreiding is nu bijna geheel overdekt. De wapening voor de aansluiting op het historische paleis is bijna gereed en kan het beton worden gestort.

Ook is de lichtstraat en en vijverrand nu goed te herkennen. De liftopening met afdekking voor de grote objecten is nu ook aangebracht. 
Het effect van de overdekte ruimte is nu goed te ervaren.

Wie vanaf het dak nog zicht wil hebben op de tuin en de werkzaamheden, moet opschieten aangezien de publiekssteiger binnen een aantal weken wordt afgebroken.

Deel 2 | Paleis Het Loo

De werkzaamheden aan Paleis Het Loo vorderen gestaag. Nu alle asbest uit het paleiscomplex is verwijderd, kan ook binnen worden gewerkt aan de opbouw van de interieurs.

De nieuwe uitbreiding onder de basse cour krijgt ook steeds meer vorm. Was het eerst een grote bouwput, nu zijn alle wanden en ook het dak van de ondergrondse uitbreiding geplaatst. Onder de grond is nu te zien welk een imposant volume aan het paleis is toegevoegd.

Binnenkort is ook het uitkijkpunt op het dak waarschijnlijk weer open, zodat zowel de tuin als de voorplein van bovenaf goed te bekijken is.

1a
2a
3a
4 (1)a
5a
6a
7a
8a
9a
10 a

Deel 1 | Paleis Het Loo

Na maanden van werken aan de betonbak onder het voorplein – de Basse Cour – van het paleis worden de contouren van de ‘ondergrondse’ wereld goed zichtbaar. De wanden van de ruimten zijn grotendeels gestort en het ‘dak’ wordt aangebracht. Van bovenaf wordt ook zichtbaar waar de waterpartij komt (de gekromde rand in de betonwapening). Daar waar er al een betondak is aangebracht, wordt ook de schaal van de ruimten duidelijk.

Al met al een imposante toevoeging aan de tentoonstellingsruimten van Paleis Het Loo en een mooi staaltje van ondergrondse betonbouw!