Afbeelding: Mirjam Steins

Ontwikkelingen in het Rivierengebied

Realisatie van de tunnel voor de randweg in Tricht

Ondanks de beperkingen die de Corona crisis voor de bouwwereld met zich mee brengt, gaan de meeste projecten waar mogelijk in volle snelheid door. Zo ook de realisatie van de tunnel ten behoeve van de nieuwe randweg in Tricht, gemeente West Betuwe. 

De randweg loopt langs de dorpskern en door een landschappelijk gebied. In het voortraject is door de gemeente West Betuwe intensief met de betrokken inwoners gesproken over de gewenste ruimtelijke en functionele uitgangspunten voor deze randweg en de bijbehorende tunnel ter plaatse van het spoor. Hierbij is de inbedding van de weg in de directe omgeving een belangrijk vertrekpunt geweest. Dit heeft onder meer geleid tot de wens om in de tunnel een specifiek reliëf op de betonnen keerwanden op te nemen. Met dit reliëf krijgt de tunnel een eigen identiteit en wordt er een verwijzing naar het omliggende Lingelandschap met de vele fruitbomen gemaakt.

In het adviestraject is uitgebreid met de architecten en uitvoerders gesproken over de verschillende esthetische en uitvoeringstechnische oplossingen voor het aanbrengen van het reliëf in het beton. Om tot een goed eindbeeld te kunnen komen zijn er ook verschillende bemonsteringen van het reliëf gemaakt. 

Nu de tunnel enkele meters naast de beoogde doorgang in het werk gerealiseerd wordt is er door de gemeente een inspectie ter plaatse georganiseerd om het effect van het reliëf te bekijken en te beoordelen. In deze tijd een welkome excursie, waarbij het zonnige weer zeker zorgt voor een prachtig lichtspel op de bouwplaats. Hierbij alvast een kort voorproefje van de tunnelbak in aanbouw.