Afbeelding: Vergaderen

Onderzoek naar de Omgeving van het monument vliegend van start!

Op 6 februari, op een bijzondere locatie in Utrecht, is het project voor het opstellen van een ‘handreiking omgeving van het monument’ van start gegaan. Onder de Omgevingswet krijgt de omgeving van het monument een bredere betekenis en een voornamere rol. Deze verandering vloeit voort uit het internationale Verdrag van Granada en houdt in dat gemeenten straks regels moet stellen die rekening houden met het beginsel van het voorkomen van aantasting van de omgeving van het monument. Dit geldt voor alle monumenten, zowel rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijk monumenten als beschermde gezichten. 

Maar wat is de omgeving van een monument? Hoe ver reikt deze ‘omgeving’? Wanneer beïnvloedt een ontwikkeling in de omgeving de monumentale waarde en wanneer wordt deze waarde aangetast? Gelders Genootschap heeft in samenwerking met de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en zusterorganisatie Mooi Noord-Holland een bijzonder project opgezet waarin deze vragen centraal staan. Het uiteindelijke resultaat van het onderzoek, dat gaat plaatsvinden in de gemeente Leiden, de gemeente Rheden en de gemeente Hoorn, is een handreiking voor alle Nederlandse gemeenten. Samen met partijen als de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en de steunpunten erfgoed wordt de handreiking samengesteld en getoetst aan de dagelijkse praktijk.

Meer informatie over het project, de voortgang of tussentijdse resultaten van het onderzoek? Neem dan contact op met Christel Steentjes.