Afbeelding: DSC06213

SRV-wagen en het naoorlogs erfgoed

Ruim 60% van de woningvoorraad in Gelderland komt uit de periode 1945-1990. In de huidige tijd van woningnood en circulariteit liggen er grote opgaven rondom dit erfgoed. Slopen is daarbij niet altijd de juiste optie. Maar hoe pak je dit als gemeente aan? Hoe ga je om met het erfgoed uit deze periode? Het Gelders Genootschap organiseert een project over de waarden van dit naoorlogs erfgoed. We hebben een uniek programma samengesteld over de omgang met dit erfgoed. Een omgebouwde SRV-wagen met escaperoom rijdt daarbij binnenkort door de provincie! 

Met dit project zetten we de waarden van het naoorlogs erfgoed in de spotlight. We laten gemeenten op een interactieve manier nadenken over de omgang met het erfgoed uit deze periode. Waar liggen kansen? En waar vinden we aanknopingspunten om dit erfgoed in te zetten voor de huidige opgaven? Met de SRV-wagen wordt een heuse tijdreis gemaakt! Via de escaperoom en het museum stap je terug in het verleden. Hoe zag Nederland er uit in deze periode? En wat voor opgaven waren er toen? Natuurlijk focussen we daarbij op het erfgoed: Welke bouwmaterialen gebruikte men toen? Welke architectuurstromingen waren er? En welke innovaties ontstonden er? Daarbij maken we een koppeling met de huidige opgaven. Voor welke ruimtelijke uitdagingen staan we nu en hoe heeft dat effect op het erfgoed? In een werksessie gaan we aan de slag met de toekomst. Hoe kan een gemeente omgaan met dit erfgoed? Welke lessen uit het verleden kunnen we leren? En op welke manier waarborgen we de waarden? 

Een bezoek aan de SRV-wagen behelst verschillende elementen. De SRV-wagen komt een dag bij het gemeentehuis langs waarna ambtenaren en bestuurders op uitnodiging een bezoek brengen aan de wagen. Daarbij zit inbegrepen:
- een presentatie over het naoorlogse erfgoed in relatie tot de huidige opgaven
- een bezoek aan de escaperoom in de SRV-wagen met focus op het verleden
- een museumbezoek in de SRV-wagen met duiding van de urgentie en huidige opgaven, een tijdlijn 1945-1990, een jaren '70 hoek en inspiratievoorbeelden van herbestemming en verduurzaming
- een GIS-kaart met daarop zichtbaar de gemeentelijke voorraad naoorlogs erfgoed
- een werksessie waarin we aan de slag gaan met de kansen en bedreigingen van het erfgoed in de gemeente

De SRV-wagen en werksessie worden voor één dagdeel kosteloos aangeboden aan de gemeenten. Olaf en Carmen Molenaar, werkzaam bij Gewoon Groen, nemen de coördinatie en communicatie van dit project voor hun rekening. Heb je vragen? Bel of mail hen dan op info@gewoongroen.net of bel op (06) 5320 4347.

Aanmelden Oostelijk Rivierengebied

Dit najaar (tussen half oktober en eind november) begint de tour door het oostelijk Rivierengebied. De gemeenten Arnhem, Nijmegen, Berg en Dal, Druten, Wijchen, Beuningen en Renkum doen mee aan de tour. 

DSC06213
DSC06383
CR_00047
DSC06399
DSC06416
DSC06375
DSC06443