Naar een duurzame oplossing voor de St. Ludgerusschool te Lichtenvoorde

Kiezen voor sloop of hergebruik
De gemeente Oost Gelre staat voor een complexe opgave. Het huidige gebouw van de St. Ludgerusschool in Lichtenvoorde dateert uit de wederopbouwperiode. Dit gebouw biedt op dit moment onderdak aan speciaal basisonderwijs voor zo’n 90 leerlingen. De Ludgerusschool is tegelijkertijd voorkeurslocatie geworden voor een groot nieuw kindcentrum waar 6 scholen hun intrek in zullen nemen. Het behoud van dit bijzondere gebouw is niet alleen ten bate van de cultuurhistorische waarde, maar draagt ook bij aan een duurzame aanpak van de gebouwvoorraad in Oost Gelre. Het pand is echter te klein voor de nieuwe functie en in zijn huidige verschijningsvorm niet energiezuinig.

Dynamische Waardenstelling Duurzaamheid / DWS+d
Samen met de gemeente Oost Gelre en het Huis en Erfgoed Collectief ontwikkelen wij een Dynamische Waardenstelling Duurzaamheid (DWS+d), waardoor de kansen voor het verduurzamen van een cultuurhistorisch waardevol gebouw op een vernieuwende manier inzichtelijk wordt gemaakt. Deze methode wordt voor het eerst toegepast bij het onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de St. Ludgerusschool.

Kansen voor de toekomst
De eerste stap in het onderzoek is gezet door het gebouw te bekijken met een infraroodcamera. Dit geeft een mooi beeld van de warmtelekken in het gebouw. De mogelijkheden voor verduurzaming worden in kaart gebracht evenals de cultuurhistorische waarden en transformatiemogelijkheden, waardoor een gecombineerde waardenstelling ontstaat op grond waarvan toekomstgerichte keuzes kunnen worden gemaakt.

Bron: Gelders Genootschap
De Ludgerusschool
Bron: Gelders Genootschap
Bouwfases
LG-FLIR1444
FLIR
LG-FLIR1443
FLIR
LG-gang
Gang
LG-kunstwerk
Schets kunstwerk
LG-Varsseveldseweg 47 (6)
Kunstwerk
LG-Varsseveldseweg 47 (5)
Schoolmuur met kunstwerken