Afbeelding: Elden uitsluitend verspreiden met instemming van de rechthebbende © Cyclomedia Technology B.V.

Met Elden is Arnhem een beschermd dorpsgezicht rijker

Het dorpje Elden is een opvallende verschijning in de gemeente Arnhem. De afgelopen jaren was er regelmatig discussie over het volledig door stadswijken ingesloten Betuws dorpje. Gelders Genootschap kreeg opdracht van de gemeente Arnhem om een Toelichting Beschermd Dorpsgezicht op te stellen van deze unieke plek. 

Inmiddels is de aanwijzingsprocedure van start gegaan, waarmee Elden op weg is om een gemeentelijk beschermd dorpsgezicht te worden. Met deze bescherming is het makkelijk om grip te krijgen op de historische dorpse kwaliteiten van Elden. Het gebied krijgt een instrument om te voorkomen dat Elden opgaat in Arnhem-Zuid. De gestelde karakteristieken en waardes in Elden vormen voortaan een toetsingskader bij nieuwe ontwikkelingen.

Elden is uniek om haar dorpse karakter, zoals de bebouwing langs de Huissensedijk, met daaraan de Bonifatiuskerk. Het dorp heeft daarnaast nog een zeer herkenbaar wederopbouwplan, waar onder de Brink met de Lucaskerk. Deze naoorlogse ingreep was van grote invloed op de structuur van het dorp, het dorp kende eerder nooit een brink of plein.

Met de toelichting hopen we tegemoet te komen aan de wens van de bewoners van Elden en de raad om van het dorp Elden een beschermd gezicht te maken. Elden is een interessant dorp om aan gewerkt te hebben en met de uitvoering van dit project hopen we dat we verder kunnen bouwen op de kwaliteiten van Elden voor de volgende generaties.

Wilt u weten wat het Gelders Genootschap voor u kan betekenen aangaande Beschermde Stads- en Dorpsgezichten? Neem dan contact op met Frebus van Slochteren.

Foto: © Cyclomedia Technology B.V.

20230222_133336
20230222_133528