Landgoederenlandschap langs IJssel en Berkel

Landschappelijke en cultuurhistorische waarde
Langs de rivieren IJssel en Berkel ligt een rijk landgoederenlandschap. Vele kastelen, buitenplaatsen en landgoederen, waaronder Ampsen, Verwolde, Hackfort, Vorden, Enghuizen, De Lathmer, Ruurlo en ’t Waliën, zijn in grote mate bepalend geweest voor de ontwikkeling van het cultuurlandschap en vormden vanouds een prachtige overgang van het verstedelijkt landschap rond Zutphen en de dorpen langs de rivieren naar de natuurlijke en agrarische landschappen van de Achterhoek en Veluwerand.

Regionale samenwerking
Het bovengemeentelijke project “Landgoederenlandschap langs IJssel en Berkel” was een gezamenlijk initiatief van Gelders Genootschap als Vereniging van Gelderse Gemeenten en de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen. Tijdens het project werd veel samengewerkt met de particuliere en institutionele landgoedeigenaren in het gebied.

Dynamische waardenstelling
Met een dynamische waardenstelling hebben we inzicht geboden in de beeldbepalende kwaliteiten van de gehele landgoederenzone en hebben we tevens gekeken naar nieuwe ontwikkelingen op en langs de landgoederen.

Handreikingen voor overheden en eigenaren
In een viertal werkateliers hebben we samen met particuliere en institutionele eigenaren, rentmeesters, gemeenten en adviseurs gekeken naar het opstellen van  landgoedvisies, het werken met vrijwilligers, het proces van visie naar uitvoering, en beleidstools met betrekking tot buitenplaatsen en landgoederen. De cultuurhistorische en landschappelijke waarden en de input vanuit de werkateliers tezamen vormen een referentiekader voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en nieuwe economische dragers, met als doel de identiteit van het gebied als landgoederenzone te behouden en te versterken voor toekomstige generaties. De ateliers waren de basis voor handreikingen, die hieronder te downloaden zijn.

Meer informatie

01 ZONE ruurlo kast7
20140410_180041
20150608_145638
Amelte 3
20150420_151148_resized
buitenplaatskaart website