Kwaliteitskader Park Lingezegen

Park Lingezegen
Tussen Arnhem, Nijmegen, Elst en Bemmel ligt Park Lingezegen. Een landschapspark met ruimte voor recreatie, natuur, wonen en werken voor bewoners en bezoekers. In het park is ruimte voor uiteenlopende initiatieven zoals functieverandering, nieuwe landgoederen, nieuwe buitens en andere ondernemerschap dat bijdraagt aan de kwaliteiten en ambities van het park. Wij hebben voor dit gebied het kwaliteitskader bebouwing opgesteld. Het kader is gericht op alle mogelijke ontwikkelingen in Park Lingezegen. Het geeft inspiratie en inhoudelijke randvoorwaarden voor bebouwing.

Wederopbouw als inspiratie
Voor het landschapsontwerp van Park Lingezegen is telkens het bestaande landschap met zijn bijzondere geschiedenis de basis geweest. Bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische elementen zijn uitgelicht en versterkt waardoor en bijzonder stukje Betuwe is ontstaan. De meest uitgesproken en markante tijdslag in de bebouwing van Park Lingezegen is de wederopbouwperiode van 1945 tot 1965. Het grote aantal gebouwde boerderijen uit deze periode is voor Nederland uniek en bepaalt in hoge mate de identiteit. Daarom hebben wij gekozen de ontwerpgedachte uit deze periode, vanuit de Delftse school,  als inspiratie te nemen voor ontwikkelingen in het Park. Niet om te kopiëren, de tijdslaag van de wederopbouw moet herkenbaar blijven, maar om een ‘unieke’ laag met een eigen signatuur toe te voegen. Herkenbaarheid door de karakteristieke kenmerken en vormentaal van de wederopbouw als inspiratie te nemen. Het kader biedt inspiratie en ruimte voor vernieuwde ontwerpen.

16 De Park Mei 2016 JB
hoofdvorm bij 2 onder 1 kap zww
IMG_3848