Inventarisatie erfgoed Wederopbouwjaren gemeente Oost Gelre

Wederopbouw als identiteitsdrager
De gemeente heeft ons gevraagd haar erfgoed uit de wederopbouwjaren in kaart te brengen. Deze inventarisatie voorziet de gemeente Oost-Gelre in de behoefte aan kennis- en visieontwikkeling op de naoorlogse architectuur en stedenbouw. Een bijzonder en innovatief tijdvak in de Nederlandse geschiedenis.

Verkennend onderzoek
Daartoe is een eerste inventarisatie uitgevoerd: de quickscan architectuur & stedenbouw wederopbouw. Op basis van literatuur- en archiefonderzoek en aansluitend veldwerk vanaf de openbare weg is een eerste beeld verkregen wat deze periode voor de identiteit van Oost-Gelre heeft betekend. Een dergelijke inventarisatie komt van pas bij het ontwikkelen van erfgoedbeleid, het opstellen van een monumentenlijst of het actualiseren van een bestemmingsplan. In deze fase is een kleine tentoonstelling georganiseerd voor de inwoners van de gemeente.

Aanbevelingen
Op grond van de inventarisatie is een aantal aanbevelingen opgesteld. Deze betreffen onder meer een vervolgonderzoek van de hoogst gewaardeerde objecten en complexen. De belangrijkste geselecteerde objecten en complexen worden voorzien van een redengevende beschrijving ten behoeve van plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst.  De waarden van overig  waardevol erfgoed kan geborgd worden via het bestemmingsplan.

 

Lichtenvoorde Varsseveldseweg 47 (7)
RK Kerk doornenburg
Watertoren Leur
Wijchen Passedwarsstraat
Zelhem 1955 School