W. Hamers7

Walter Hamers nieuwe voorzitter Gelders Genootschap

Walter Hamers is de nieuwe voorzitter van het Gelders Genootschap, de vereniging die zich al ruim honderd jaar inzet voor de instandhouding en bevordering van de schoonheid van stad en land. Hamers neemt het voorzitterschap graag op zich vanwege deze missie, zo vertelde hij na zijn benoeming tijdens de Algemene Ledenvergadering op 30 juni 2022.

Het Gelders Genootschap is een vereniging van Gelderse en een aantal Noord-Limburgse gemeenten. Adviseurs zijn gespecialiseerd in architectuur, cultureel erfgoed, landschap, stedenbouw en infrastructuur. Op al deze terreinen van omgevingskwaliteit is het Gelders Genootschap adviseur en partner voor de leden van de vereniging.

 “Schoonheid én vereniging-zijn koesteren”
“De titel van het nieuwe beleidsplan van het Gelders Genootschap is ‘Durf te kiezen’ en dat spreekt mij aan”, onderstreepte Hamers. “Door waarden te duiden, de dialoog en het debat over ruimtelijke kwaliteit aan te gaan en die kwaliteit ook te borgen, kan het Gelders Genootschap een belangrijke rol spelen in onze samenleving.”
Dat het Gelders Genootschap een vereniging is, is voor Hamers ook een pré. “Met grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, veranderingen in de landbouw, de woningbouwopgave, mobiliteitsvraagstukken en klimaatverandering, komt er veel op ons af. Laten we het verenigd zijn vooral koesteren. Daar zet ik me graag voor in, samen met mijn medebestuursleden en de medewerkers van het genootschap.”