Historische aders van Gelderland

Wegen, kanalen en spoorlijnen etc. zijn dragers van het landschapsbeeld. Het zijn bij uitstek de lijnen waarlangs veel mensen de omgeving ervaren. Deze lijnen zijn structuren die belangrijk zijn voor de historie en de toekomst van Gelderland. Structuren die verbinden in letterlijke zin, maar ook in symbolische zin als dragers van identiteit. Op de zogenaamde Q-statuskaart staan tien belangrijke cultuur-historische lijnen in Gelderland weergegeven.

Deze kaart heeft geen formele status. We willen eerst en vooral het verhaal van de cultuurhistorische lijnen uitdragen. Het moet anderen stimuleren om ermee aan de slag te gaan. En natuurlijk willen we uitdagen om meer lijnen te benoemen, die net als deze tien extra aandacht verdienen.

Q status lijnen kaart def_01
7994-Coldenhovensebrug
berkelpoort zutphen
Heemstraweginaanleg
watertoren zaltbommel