Herbestemming van het Arsenaal in Doesburg

Herbestemmen is van alle eeuwen
Het Arsenaal Mariëngrave in Doesburg was oorspronkelijk een nonnenklooster. In 1626 overleed de laatste zuster en kreeg het gebouw een nieuwe bestemming als gemeentelijk arsenaal. In 1933 kwam het omvangrijke gebouw leeg te staan. Verschillende eigenaren en bestemmingen kwamen en vertrokken. Langzaamaan raakte het complex in verval.

Cascorestauratie
In 2006 leek een nieuwe bestemming te zijn gevonden en werd gestart met de cascorestauratie van het gebouw. De kozijnen, de vloeren en het metsel- en voegwerk werden onder handen genomen. Daarnaast werd het gebouw met een stalen constructie gestabiliseerd. Ook de gehele kap werd gerestaureerd en in de oorspronkelijke vorm teruggebracht. De geïnteresseerde partij, een internationaal onderzoeksinstituut, trok zich echter onder invloed van de crisis terug.

Lokaal initiatief
In 2013 is groen licht gegeven aan een voorstel van twee ondernemers uit Doesburg om in het Arsenaal een sociaal-cultureel centrum te vestigen. Met behulp van een investeerder en een subsidie van de Provincie is het gelukt om de plannen daadwerkelijk gestalte te geven. Binnen het totaal hebben o.a. een grand café, filmhuis, atelierruimte, biologische winkel en brouwerij een plek gekregen. Een moestuin en natuurontdektuin maken tevens onderdeel uit van het complex.

BO doesburg 1
BO doesburg 2
BO doesburg 3
BO Doesburg 4
BO doesburg 5
BO doesburg 6
BO doesburg 7