Herbestemming kazernes Ede

Herbestemming voormalig militaire terreinen
Aan de oostkant van Ede wordt op dit moment een reeks van militaire terreinen herbestemd. De kazernes dateren in aanleg van de vroege 20ste eeuw tot na de Tweede Wereldoorlog. De gesloten gebieden waar vroeger de dienstplichtigen en beroepsmilitairen gelegerd waren, worden herbestemd als woonwijken.

Monumentale status
Op de terreinen staan rijks- en gemeentelijke monumenten. Een groot deel van de oudere gebouwen in het gebied heeft (nog) geen status. De Gemeente Ede wenst bij de herbestemming zoveel mogelijk cultuurhistorisch waardevolle gebouwen te bewaren en te herbestemmen. Samen met de gemeente Ede dragen wij zorg voor het goed verlopen van het totale proces en het zorgvuldig toepassen van het totale palet van erfgoedbeleid.

Toepassen erfgoedbeleid
De ambitie is om deze gebouwen zodanig te transformeren dat ze een plaats krijgen op de gemeentelijke monumentenlijst. Wij dragen zorg voor het beoordelen en waarderen van de cultuurhistorische waarden, het borgen van de cultuurhistorische plannen in het nieuwe bestemmingsplan en denken mee over een passende inrichting van de buitenruimte rondom de monumentwaardige gebouwen.

Van planvorming naar uitvoering
Samen met de gemeente Ede voeren wij het overleg met potentiële kopers over de haalbaarheid van plannen en begeleiden de planvorming en de daadwerkelijke uitvoering.

Akoesticum
Kazerne 02
Kazerne 03