HBH 10-22-2

Onze Lieve Vrouwe van Lourdes in Mariënvelde

Een van de haalbaarheidsonderzoeken die het Gelders Genootschap dit jaar heeft afgerond is de herbestemming van de Onze Lieve Vrouwe van Lourdes in Mariënvelde. De kerk is onderdeel van een rijksmonumentaal complex en zal haar oorspronkelijke functie als rooms-katolieke kerk verliezen en worden verkocht. Het onderzoek geeft handvatten voor een passende, nieuwe functie.

Onderdelen die in een herbestemmingsonderzoek aandacht krijgen zijn onder andere een verkenning van de bouwhistorische waarden, de mogelijkheden vanuit het gemeentelijk beleid en de huidige markt. Na het waarderen van het kerkgebouw wordt aan de hand van een dynamische waardenstelling onderzocht waar zich transformatieruimte bevindt. Aan de hand van vlekkenplannen worden één of meerdere scenario(s) uitgewerkt en inzicht gegeven in de bijbehorende kosten- en exploitatieramingen.

Eén van de adviezen voor deze kerk is, om er bij de verkoop naar te streven het complex (kerk, pastorie, tuinen en overige bouwwerken) als geheel te verkopen en niet op te splitsen in verschillende onderdelen. Herontwikkeling van dit grote complex als geheel heeft tijd nodig, daarom wordt geadviseerd om de kerk eerst voor een bepaalde periode te verhuren, waarbij activiteiten ten behoeve van het dorp een passende (tijdelijke) invulling zijn.