theekoepel 1

Een toekomst voor een Monumentale Theekoepel

Voor de theekoepel met bijbehorende landschapstuin aan de Meekertweg in Winterwijk is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De theekoepel en de tuin zijn in 1920 gebouwd c.q. aangelegd in opdracht van de Winterwijkse textielondernemer J.F. Overweg, directeur bij de Tricotfabriek. In het haalbaarheidsonderzoek zijn de gebruiksmogelijkheden van de theekoepel en de bijbehorende tuin onderzocht. Door een economische drager te creëren voor dit bijzondere monument, kan deze plek onderhouden worden en met anderen worden gedeeld.

Zowel het exterieur als het interieur van de theekoepel is in de loop der tijd zeer gaaf bewaard gebleven. In de landschapstuin is met name dankzij de beplanting de originele landschapstijl nog goed terug te zien. Ruimte voor ontwikkeling zit cultuurhistorisch gezien met name aan de achterzijde van het terrein en in de strook langs de oprijlaan. Wanneer interventies op een passende wijze rekening houden met de oorspronkelijke aanleg van de tuin, is het denkbaar dat het gebruik van de theekoepel met tuin wordt uitgebreid met activiteiten zoals het organiseren van bijeenkomsten (bijvoorbeeld tijdelijke galerie, lezingen/trainingen, photoshoot, trouwlocatie, workshops en mobiele werkplek), horeca (bijvoorbeeld besloten feesten, high tea/wine, rustpunt voor toeristen, theetuin, proeverij) en verblijfsrecreatie (toevoegen van 5 camperplaatsen en kleine uitbreiding kapschuur t.b.v. sanitaire voorzieningen en basic slaapkamer). De theekoepel zelf blijft hierbij onveranderd, het karakter van de landschapstuin met de kenmerkende zichtlijnen kan worden versterkt door de juiste inpassing van de toekomstige gebruiksfuncties.


Meer informatie over de theekoepel is te vinden via www.theekoepeldetuinkamer.nl

theekoepel 2
theekoepel 3
theekoepel 4
theekoepel 6