Afbeelding: HBH 10-22-2

Aanvragen Haalbaarheidsonderzoeken gestart

Tijdens de periode van 1 oktober t/m 30 november kan er weer herbestemmingssubsidie worden aangevraagd. Deze is beschikbaar voor monumenten en gebouwen met een cultuurhistorische waarde (geen woonhuis zijn) om leegstand en verval tegen te gaan. Door middel van een haalbaarheidsonderzoek of interactief of procesgericht onderzoek kunnen de mogelijkheden van herbestemming worden verkend. Aanvullend kunnen in een tweede onderzoek de verduurzamingsmogelijkheden worden onderzocht. Ook is het via deze regeling mogelijk om subsidie aan te vragen voor het toepassen van noodmaatregelen om het pand te beschermen tegen weersinvloeden, verzakking of instorting.
Door de grote vraag naar haalbaarheidsonderzoeken is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het subsidieplafond voor deze aanvraagronde verhoogd, zodat een groter aantal haalbaarheidsonderzoeken kan worden uitgevoerd.

 • Onze Lieve Vrouwe van Lourdes in Mariënvelde

  Een van de haalbaarheidsonderzoeken die het Gelders Genootschap dit jaar heeft afgerond is de herbestemming van de Onze Lieve Vrouwe van Lourdes in Mariënvelde. De kerk is onderdeel van een rijksmonumentaal complex en zal haar oorspronkelijke functie als rooms-katolieke kerk verliezen en worden verkocht. Het onderzoek geeft handvatten voor een...

  Lees meer
 • Een toekomst voor een Monumentale Theekoepel

  Voor de theekoepel met bijbehorende landschapstuin aan de Meekertweg in Winterwijk is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De theekoepel en de tuin zijn in 1920 gebouwd c.q. aangelegd in opdracht van de Winterwijkse textielondernemer J.F. Overweg, directeur bij de Tricotfabriek. In het haalbaarheidsonderzoek zijn de gebruiksmogelijkheden van de t...

  Lees meer
 • Bio Vakantieoord Arnhem

  Het Bio vakantieoord in Arnhem is een gebouwencomplex van de architect J.J.P. Oud. Voor het hoofdgebouw en het ketelhuis is onderzocht op welke wijze de rendabiliteit kan worden verbeterd en wat de mogelijkheden voor verduurzaming zijn. Onderzochte toekomstige nevenfuncties zijn logeerkamers voor vakantie of tijdelijke logeerfunctie voor (meervoudi...

  Lees meer
 • Antoniuskerk Rekken

  Bij de Antoniuskerk in Rekken is het haalbaarheidsonderzoek gericht op herbestemming en verduurzaming. De mogelijkheden voor een multifunctionele, maatschappelijke en culturele ontmoetingsplek zijn hier onderzocht. Verschillende scenario’s zijn uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld het toevoegen van een vergader-/cursusruimte.

  Lees meer
 • Woonhuis Aalten

  Voor een woonhuis in Aalten, dat al een tijdje leeg staat, zijn de mogelijkheden onderzocht voor herbestemming en verduurzaming. Verschillende scenario’s zijn uitgewerkt waarbij voor het pand een combinatie van winkelruimte en wonen zijn onderzocht. Hierbij heeft ook de ruimte onder de kap een functie gekregen.

  Lees meer