Gids voor Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Geldermalsen

Gids voor Ruimtelijke kwaliteit.
Wij hebben samen met de gemeente Geldermalsen een Gids voor Ruimtelijke Kwaliteit opgesteld. Deze gids is de opvolger van de bestaande welstandsnota. De Gids is opgesteld na een zorgvuldig traject waarbij de gemeenteraad, ondernemers en burgers zijn betrokken. Zo is er een vroeg stadium helderheid over de contouren van het nieuwe beleid ontstaan.

Integraal beleid
De Gids is veel meer dan een welstandsnota, het gaat om integraal beleid voor omgevingskwaliteit, waarbij ook cultuurhistorie, landschap en duurzaamheid een grote rol spelen. Daarmee is optimaal ingespeeld op de kwaliteiten en identiteiten van de gemeente Geldermalsen en is voor elk gebied beleid op maat gemaakt. De Gids legt hierbij een logisch verband tussen waarden, kernkwaliteiten, ambities en richtlijnen.

Uitnodigende opzet
Er is gekozen voor een uitnodigende opzet: minder toetsingscriteria, meer ruimte voor initiatief. Daarnaast is veel met beeldmateriaal gewerkt, ter ondersteuning van de tekst. De Gids is zowel een toetsingskader voor kleinere plannen als stimulerend kader voor grotere opgaven. Hiermee is een goede balans ontstaan tussen vrijheid voor burgers en waarborgen van cultuurhistorische, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten.

Anticiperen op Omgevingswet
De Gids anticipeert in proces, opzet en inhoud prima op de Omgevingswet. Op termijn – naar verwachting ná 2019 ­ zal de Gids dan ook onderdeel gaan uitmaken van het gemeentelijk Omgevingsplan, als dit instrument onder de Omgevingswet bestaande wettelijke instrumenten als de welstandsnota, bestemmingsplannen en verordeningen gaat vervangen.

bouwwerk schuilhut (2)
dijklint Lingedijk Acquoy (8)
dorpskern Enspijk (4)
woonbuurt thematisch Geldermalsen (8)
NWH fort Asperen (1)