Functieverandering voormalig agrarisch erf in Elburg

Vrijkomende agrarische bebouwing
Een agrarische erf in Elburg stond al een aantal jaren leeg. De initiatiefnemers wilden daarom gebruik maken van de regeling functieverandering. Voor de afbraak van de schuren mocht er één woning worden terug gebouwd.

De gemeente Elburg wil dat veranderingen in het buitengebied bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Daarom heeft zij de ervenconsulent van het Gelders Genootschap gevraagd om onafhankelijk advies over deze locatie.

Aan de keukentafel
Samen met de initiatiefnemer heb ik het erf bezocht en bekeken wat de mogelijkheden zijn en hoe het landschap en ruimtelijke kwaliteit van de omgeving versterkt kunnen worden. Belangrijk uitgangspunt zijn de kenmerken van het oorspronkelijke erf. De boerderij is daarbij het hoofdgebouw en de nieuwe woning komt als bijgebouw op het achtererf. De erfbeplanting met streekeigen hagen en een boomgaard versterken het cultuurlandschap.

Schuurwoning
Het advies is uitgewerkt door de architect (Vinke-design) die achter de boerderij een schuurwoning heeft ontworpen in de karakteristieke zwarte kleur van schuren op de Noord-Veluwe. Door al in het begin van de planvorming na te denken over de mogelijke kwaliteiten ontstaat er een goede samenwerking in het vervolgproces met als resultaat een nieuw (woon)erf dat bijdraagt aan het waardevolle agrarische cultuurlandschap.

20170418_105830
IMG_4573
schets010