Afbeelding: 02 Beeldblok 5 klein

Fruit Tech Campus, Geldermalsen

Midden in de Betuwe is er de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan een nieuwe innovatieve campus, waar de fruitsector technische innovaties in het onderwijs kan implementeren en zo de benodigde kennis in de regio kan versterken en samenbrengen. Het initiatief voor het realiseren van de campus komt van de stichting Fruit Tech Campus, waarin zowel de gemeente als diverse bedrijven in de fruitsector en bestaande opleidingsinstanties als Helicon en Aeres participeren. De campusgebouwen en omliggende velden geven ruimte aan een nieuwe opleiding waarin innovatieve toepassingen in de fruitteelt en de bijbehorende managementontwikkelingen aan bod komen. 

Vanwege de financiële en planmatige haalbaarheid van het plan is er in een intensief ontwerpproces gekozen om te werken met prefab bouwsystemen die via een partner geleverd kunnen worden. Dit heeft geleid tot drie verschillende gebouwen met een eigen identiteit en functionaliteit: een kasgebouw, een hoofdgebouw met les- en ontmoetingsruimte en een opslagloods voor o.a. benodigd materieel. In een kort tijdsbestek is er mede door de constructieve houding van de ontwerpers een positief advies afgegeven voor dit initiatief. De commissie was zeer enthousiast over het innovatieve idee achter deze campus. De inpassing van het gebouwcluster en de omliggende landschappelijke elementen door middel van een houten palissade in een ‘klavervorm’ geeft de campus een duidelijk gezicht en zorgt voor een ruimtelijke inpassing in het landschap. 

Wilt u meer lezen over het adviestraject?

Foto: Ontwerp: Bogaerds Architecten Ingenieurs