Afbeelding: Eusebius 1

Feestelijke opening nieuwe zijportalen Eusebius

Op 1 juli heeft gedeputeerde Peter Drenth samen met wethouder Bob Roelofs en Peter Ruigrok, voorzitter van de stichting Eusebius, de nieuwe entreeportalen in de transepten van de Eusebius geopend. Deze nieuwe ingangen in de voorheen gesloten transeptgevels zijn het resultaat van een bijzonder ontwerpproces waarbij architectuur en kunst zijn samengebracht.

De hekken vertellen namelijk aan de noordzijde de geschiedenis van de Eusebius en aan de zuidzijde de geschiedenis van de stad. De hekwerken zijn het werk van Ruud-Jan Kokke die ook andere hekwerken in de Eusebius heeft ontworpen.
De nieuwe toegangen maken nu de verbinding door de kerk van noord naar zuid en creëren een bijzondere zichtlijn.

De Stichting Eusebius heeft het initiatief genomen voor het aanbrengen van de nieuwe entrees. Het Gelders Genootschap heeft een bijdrage geleverd aan het opstellen van de ontwerpuitgangspunten voor de nieuwe entrees.  Het planproces waarin de Stichting, de RCE en het Team Welstand en Monumenten goed samenwerkten, heeft geleid tot deze fraaie toevoegingen aan de Eusebius.

Na de opening was het voor de aanwezigen ook mogelijk de opgraving van enkele kelders in het koor te bekijken en het inmiddels herplaatste praalgraf van Karel van Gelre. In een vorige Beeldspraak lag het praalgraf nog in stukken uiteen en moest alle natuursteen nog behandeld worden. Deze werkzaamheden zijn nu gereed en het praalgraf wacht nu op de terugkeer van Karel van Gelre zelf.
Al met al is de Eusebius een bezoek meer dan waard!