Succesvolle online erfgoedavond in de gemeente Beekdaelen

Op 19 januari heeft het Gelders Genootschap samen met de gemeente Beekdaelen een online erfgoedavond georganiseerd. De avond was de start van het erfgoedproject en bedoeld om als  gemeente samen met de inwoners aan de instandhouding van het erfgoed te werken. En daarbij ook te kijken naar hoe erfgoed de verbinding kan vormen met cultuur, duurzaamheid, economie en landschap. 
Op deze digitale erfgoedavond stonden de erfgoedwensen van de deelnemers centraal. Waar ziet men kansen of knelpunten rondom erfgoed? Zo’n 50 deelnemers zijn daarover met elkaar in gesprek gegaan in verschillende themaworkshops.

In het voorjaar zal een tweede bijeenkomst plaatsvinden, dan hopelijk in de gemeente zelf zodat deelnemers en de gemeente elkaar ook echt kunnen ontmoeten. In het kader van het project wordt door het Gelders Genootschap ook monumentenpaspoorten opgesteld die eigenaren inzicht kunnen geven over de mogelijkheden van hun monument op het gebied van bijvoorbeeld verduurzaming, herbestemming en restauratie. 
 

Computerbeeld