Dorpskwaliteitsplan West Maas en Waal

Anticiperen op de nieuwe omgevingswet

Samen met Bureau SAB en de gemeente West Maas en Waal hebben we een ‘dorpskwaliteitsplan’ opgesteld. Dit plan vervangt de huidige welstandsnota en biedt tevens een samenhangend integraal beleidskader en een inspiratiebron voor de thema’s cultuurhistorie, ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en openbare ruimte. Met dit instrument anticipeert de gemeente West Maas en Waal op de komende Omgevingswet die medio 2019 in werking zal treden. Naar verwachting zal de gemeenteraad het plan medio 2017 vaststellen.

Omgevingsplan en omgevingsvisie

Het dorpskwaliteitsplan dient als uitnodigend kader voor het realiseren van nieuwe, ruimtelijke ontwikkelingen. Thema’s vanuit de Structuurvisie Dorpen 2025 – wonen, werken, verkeer en duurzaamheid – zijn hierin meegenomen. Tegelijkertijd zijn bestaande ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten vastgelegd, die nu nog in sectoraal welstandsbeleid en cultuurhistorische inventarisaties zijn opgenomen. Het dorpskwaliteitsplan draagt hierdoor zowel elementen in zich van een omgevingsplan als een omgevingsvisie.

Versterken identiteit

Voor elk van de acht kernen van de gemeente West Maas en Waal geeft het dorpskwaliteitsplan aan hoe ruimtelijke initiatieven kunnen bijdragen aan het waarborgen en waar mogelijk versterken van de identiteiten van deze kernen. Dat gebeurt op een zeer beeldende en toegankelijke manier, zodat initiatiefnemers snel inzicht hebben in de geldende richtlijnen. Daarbij hoort ook een open en interactief proces, waarbij de gemeente en commissie ruimtelijke kwaliteit initiatiefnemers adviseren en begeleiden.

 

WMW artikel DKP
WMW Boerderij in Dreumel
Boerderij in Dreumel
WMWdijkwoningen Beneden-Leeuwen
Dijkwoningen Beneden Leeuwen
WMW Willibrorduskerk in Boven-Leeuwen
Willibrorduskerk Boven Leeuwen