Afbeelding: Plaatje Ugchelen

Dorpshart Ugchelen

Extra belangrijk om het kleinschalige vast te houden

Wanneer er een plan gevraagd wordt voor een dorpskern en er zijn veel partijen met een belang, dan mag dat met een gerust hart een uitdaging genoemd worden. Met respect voor de historie en de huidige vormentaal is er een brug ontstaan naar de toekomst. Een duidelijke basis waarop mooie dingen gebouwd kunnen worden. Ugchelen kan weer gaan bouwen!

"In dit plan wordt beoogd om de verschillende ontwikkelingen in Ugchelen vanuit een samenhangende visie aan elkaar te knopen. Aan de Molecatenlaan wordt daarbij de centrumfunctie versterkt, terwijl aan de overige straten wordt ingezet op een behoud van de dorpse kleinschaligheid. Ook de relatie met de beek heeft een belangrijke plek gekregen met de visie. Belangrijke locaties zijn de plek van de CODA-bibliotheek en het tankstation, waar woningen zullen verrijzen.

De CRK had veel waardering voor de opzet van de visie om ontwikkelingen qua maat, schaal en beeldkwaliteit zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij het dorpse karakter. Ugchelen is immers geen buitenwijk van Apeldoorn, maar een dorp. Dan is het extra belangrijk om het kleinschalige karakter vast te houden.

De commissie vroeg aandacht voor de wijze waarop omgegaan moet worden met bebouwing met een wat groter programma. En voor het parkeren. Dat is nu een knelpunt en kan ook in de toekomst de kwaliteit van het plan onder druk zetten. Ook was het advies om sterk in te zetten op het vergroenen van de openbare ruimte, die nu op sommige plekken heel stenig en hard is." 

Klik hier voor het jaarverslag van Apeldoorn