Afbeelding: Roskam 6

De Roskam, Nunspeet

De Roskam is een oude, bekende uitspanning in Nunspeet, schuin tegen over de kerk gelegen. De uitspanning dateert in oorsprong uit de 17de eeuw, maar de huidige bouwmassa en verschijningsvorm uit 1855 met latere wijzigingen. Het pand is gemeentelijk monument.

Het pand was door achterstallig onderhoud en teruglopend gebruik behoorlijk achteruit gegaan. Ook een latere zijmuur, ooit bedoeld om  het gebouw bij elkaar te houden vertoonde grote gebreken (zie de foto uit 2018).

Hein Frens, een bekende Nunspeter ondernemer, heeft de handschoen opgepakt en het pand gekocht met de bedoeling het pand te restaureren en nieuw leven in te blazen. Deze enorme klus is inmiddels geklaard. Boven het café/restaurant is een aantal fraai ingerichte hotelkamers gerealiseerd. De voorgevel heeft zijn oude luister herkregen en ook binnen is een aantal nog aanwezige oude elementen bewaard gebleven. Aan de achterzijde is een eigentijdse uitbreiding/aanbouw gerealiseerd. Hulde aan de initiatiefnemer.

De Dorpsherberg de Roskam is klaar om gasten te ontvangen! Helaas heeft het Coronavirus vlak voor de opening toegeslagen en wacht het pand nu gelaten op zijn eerste gasten.