Cultuurhistorie bestemmingsplannen gemeente Montferland

Cultuurhistorische paragraaf
Voor de gemeente Montferland schreven wij de cultuurhistorische paragrafen voor de bestemmingsplannen “’s-Heerenberg centrum e.o.” en “Kom Zeddam”. Bij de cultuurhistorische paragraaf is tevens een schets gegeven van de historische ontwikkeling.

Verantwoording en inventarisatie
Ook hebben wij aangegeven hoe in beide bestemmingsplannen rekening wordt gehouden met cultuurhistorische waarden. Dit wordt sinds de wijziging van het Besluit Ruimtelijke Ordening - 1 januari 2012 - van gemeenten gevraagd.

Omdat ook met niet beschermde cultuurhistorische waarden rekening moet worden gehouden, behoorde ook een inventarisatie van de beeldbepalende zones en panden tot de opdracht.

Waardevolle gebieden en panden
In ’s-Heerenberg hebben wij drie zones aangeduid als cultuurhistorisch waardevol gebied, namelijk de historische buitenplaats Kasteel Huis Bergh, de daaraan grenzende historische binnenstad en de Emmerikseweg met een groot deel van de daaraan gelegen bebouwing.

In Zeddam is de Bovendorpsstraat met de aangrenzende bebouwing - het oudste deel van de dorpskern met o.a. de kerk en de molen - als cultuurhistorisch waardevol gebied aangewezen. Ook enkele verspreid gelegen waardevolle panden  buiten deze zone zijn aangemerkt als waardevol erfgoed.

Dubbelbestemming ‘Waarde-Cultuurhistorie’
De waardevolle gebieden en panden kregen in de nieuwe bestemmingsplannen een dubbelbestemming ‘Waarde-Cultuurhistorie’. De daarbij behorende regelgeving - waarvoor een tekstvoorstel is gemaakt - omvat vooral een sloopvergunningstelsel voor de binnen deze zones gelegen bebouwing.

IMG_8683-Zeddam-Bovendorpsstraat-001
IMG_8699-Zeddam-straatbeeld-Beneden en Bovendorpsstraat-001