Afbeelding: SCG

Bestuurders - bijeenkomsten erfgoed 

AANMELDEN

Gemeentebestuurders werken dagelijks met erfgoed. Dat gaat niet alleen om vergunningverlening of afwijkingen op bestemmingsplannen, maar ook om ambities: die fijne omgeving voor burgers en bezoekers, een aantrekkelijke binnenstad, het tegengaan van woningnood of innovatieve ideeën voor kwalitatieve verduurzaming. Deze opgaven vragen vaak een weging van allerlei belangrijke zaken, die soms wel eens tegenstrijdig lijken. 

Tijdens deze excursies van het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland ontmoet u collega-bestuurders, bewoners, ondernemers, vrijwilligers en vertegenwoordigers van de provincie. U bezoekt een aantal bijzondere locaties waar verschillende maatschappelijke thema’s belicht en met erfgoed in verband gebracht worden: verduurzaming, recreatie en toerisme, woningnood. Onderling kunt u in gesprek om te onderzoeken of de tegentellingen wel bestaan, of dat we met een andere blik naar de samenleving en onze eigen rol allerlei collectieve belangen prima kunnen verenigen.

De excursiedagen zijn bedoeld voor portefeuillehouders erfgoed en/of ruimtelijke ordening en onderwerpen die daarmee samenhangen. Indien gewenst kunt u een ambtenaar meenemen. Er zijn eveneens vertegenwoordigers van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de Provincie en de Gelderse Erfgoed Alliantie aanwezig. 

Voorafgaand aan de excursie is een inloop met lunch gepland vanaf 12:00 uur. Er wordt rond vijven afgesloten met een borrel. Let op: in het Rivierengebied beginnen we om 11:00 uur.
De excursies vinden plaats op de volgende data:

Regio Rivierenland 8 december 2022
We beginnen deze excursie met een wandeling door de historische binnenstad van Zaltbommel. Het rijksbeschermde stadsgezicht staat voor tal van actuele opgaven: verduurzaming, woningnood, en versterking van vitaliteit en aantrekkelijkheid voor haar bewoners en ondernemers. We worden bijgepraat door de gemeente Zaltbommel. 
Na de lunch gaan we naar Kasteel Ammersoyen. Geldersch Landschap en Kasteelen gaat met ons in gesprek over hun activiteiten. Aansluitend volgt een bijzonder verhaal van Ferdinand van Hemmen, die handelen en kiezen door (gemeente)bestuurders in het hier en nu in een veel ruimer historisch en geografisch perspectief plaatst. 
We sluiten af met een bezoek aan het Munnikenland en Slot Loevestein. Bij goede weersomstandigheden lopen we een stuk door het ruige, geïsoleerde landschap naar het Slot. De directeur van Slot Loevestein, Ed Dumrese, deelt daar met ons zijn ambitie met Slot en omgeving. We sluiten af met een borrel. De bus brengt u terug naar uw auto of het station in Zaltbommel.  

Regio Achterhoek 
We beginnen in de Oranjerie van Kasteel Ruurlo, waar we welkom worden geheten door de burgemeester van Berkelland, Joost van Oostrum. Daar wordt ook de lunch geserveerd. We bezoeken museum MORE gevestigd in Kasteel Ruurlo. Daar gaan we in op de opgaves die bij de herbestemming van het kasteel kwamen kijken. 
We vetrekken met de bus naar de wijk Op de Bleek in Eibergen. Dit is een voormalig fabrieksterrein en is nu een woonwijk waar erfgoed en nieuwbouw zijn gecombineerd. Hier worden we verwelkomt in de machinekamer, waar Ronald Olthof en Sofie Suiker hun initiatief voor transformatie van industrieel erfgoed zullen toelichten.
vervolgens rijden we een mooie route rijden richting Beltrum, waar Randolf Knippenborg ons zal vertellen over landschapsherstel, groene handhaving en het bermenproject. Na een korte tussenstop in een mooi wederopbouw dorp Beltrum voor een drankje zullen we terugkeren bij Kasteel Ruurlo.

Regio Veluwe/Vallei  
We zijn dit jaar te gast in de gemeenten Wageningen en Ede. We beginnen met een lunch in de herbestemde Grote Kerk in Wageningen. Daar worden wij door Gelderse Kerken bijgepraat over hun inspanningen om met hun gebouw en vrijwilligers bij te dragen aan een vitaal stadscentrum. Van daaruit wandelen we naar het Schip van Blaauw, oorspronkelijk een onderwijs- en onderzoekslaboratorium, maar ondertussen het onderkomen van een aantal typisch Wageningse bedrijven.
Vervolgens rijden we per bus naar de kazerneterreinen van Ede. Daar vindt de grootste monumentale gebiedsontwikkeling van Nederland plaats. Deze kan alleen maar succesvol worden ingevuld, wanneer ze wordt verknoopt aan opgaven en ambities van (groot)stedelijke, regionale en nationale omvang. De gemeente Ede praat ons bij en neemt ons mee naar verschillende onderdelen van het gebied. We sluiten af met een borrel op het kazerneterrein. Van daaruit brengt de bus u naar station Ede-Wageningen of uw auto in Wageningen.

Het staat vrij aan welke excursiedag u deelneemt en desgewenst kunt u meerdere excursiedagen bijwonen. 
We hopen u te verwelkomen op één of meerdere excursiedagen!
 

AANMELDEN

LOGO SCG ROOD 75 %