Agrarisch bouwmeesterschap in de praktijk

Stallen met kwaliteit
De agrarische sector blijft zich ontwikkelen en het bedrijf van de toekomst heeft een efficiënte, duurzame en welzijnsvriendelijke bedrijfsvoering én draagt bij aan een mooi landschap. In 2009 is hiervoor de handreiking ‘Bouwmeesterschap bij agrarisch bouwen’ gepresenteerd. Een samenwerking tussen Provincie Gelderland, LTO en Gelders Genootschap met als doel ruimtelijke kwaliteit op agrarische bedrijven te stimuleren. De handreiking geeft aan hoe nagedacht kan worden over de inrichting van de bedrijfskavel, rekening houden met de kernmerken van de omgeving, het landschap en de bedrijfsvoering.

Handreiking in de praktijk
In 2011 is de handreiking in samenwerking met vier agrarische ondernemers die wilden uitbreiden in de praktijk gebracht. Door in de schetsfase, wanneer de mogelijkheden nog open liggen, al een ervenconsulent en architect te betrekken werden creatieve en mooie oplossingen gevonden die niet duurder hoeven te zijn. Boerenerven zijn en blijven zo het visitekaartje van het platteland.

VEESSEN-PORTRET-1805-20CM
VORDEN-1717-20CM