Vereniging en bestuur

Vereniging en bestuur
Gelders Genootschap is een vereniging van 55 ledengemeenten, waarvan 51 in Gelderland, 3 in Limburg en Oss in Noord-Brabant. Namens de vereniging voert het bureau van het Gelders Genootschap de dagelijkse werkzaamheden uit.
Vanaf de start in 1919 is de verenigingsgedachte altijd een katalysator geweest voor het gemeenschappelijk strevennaar omgevingskwaliteit. Gemeenten onderschrijven als lid van de vereniging allemaal hetzelfde doel: het instandhouden en bevorderen van de schoonheid van stad en land. Bij deze ideële doelstelling past ook een non-profit opzet.

ALV
Via de jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) hebben de leden zeggenschap over de koers en financieel beleid van het Gelders Genootschap. De ALV is altijd een goed moment om naast huishoudelijke zaken ook actief met de leden in gesprek te gaan over omgevingskwaliteit. Dat doen we door telkens een thema centraal te stellen, zoals afgelopen jaar ‘Samen sterk voor schoonheid’. Hierover laten we gastsprekers aan het woord, aansluitend gaan we dan met de deelnemers op pad om het thema ter plekke te bekijken. Verder informeren we de leden via het algemeen jaarverslag, de maandelijkse nieuwsbrief @Beeldspraak en speciale themanummers van Beeldspraak waarin actuele onderwerpen worden uitgediept.

 

 

Afbeelding: IMG_4782

Bestuur
De ALV beslist ook over de samenstelling van het dagelijks bestuur van onze organisatie. Dit bestaat in totaal uit 9 personen: wethouders en burgemeesters van de aangesloten ledengemeenten en verder een bestuurlijk voorzitter.
Het bestuur vormt in samenstelling een afspiegeling van de verschillende regio’s van het Gelders Genootschap.

Bestuursleden
De heer C.G.A. Cornielje, oud-Commissaris van de Koning in de Provincie Gelderland, voorzitter
De heer drs. A.J. van Hout, burgemeester Westervoort, penningmeester
Mevrouw N. Aboyaakoub-Akkouh, wethouder Nijkerk
De heer drs. G.J. van Grootheest, burgemeester Culemborg
Mevrouw A.M.E. Janssen, wethouder Wageningen
De heer J. Joon, wethouder Apeldoorn
Mevrouw I.M. Lambregts, wethouder Doetinchem
Mevrouw drs. K. Peters, wethouder Mook en Middelaar
De heer drs. H.J. van Schaik, burgemeester Harderwijk