Afbeelding: Oranjerie zomers 4

Voorzitter gezocht | Ervaren bestuurder en ambassadeur met passie voor de schoonheid van stad en land

 

Onze organisatie bestaat al ruim honderd jaar. Opgericht in 1919 door heren van stand als vereniging van Gelderse gemeenten. Het Geldersch Genootschap tot bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land. Sindsdien bevordert ze consequent deze missie.  Naast Gelderse gemeenten zijn er enkele gemeenten in Limburg en Noord Brabant lid.

Sinds 1919 is Gelders Genootschap een vereniging voor en door gemeenten en is het uitgegroeid tot een onafhankelijk toonaangevend ideëel gedreven organisatie. Een onafhankelijk expertisecentrum voor ruimtelijke kwaliteit en erfgoed, waar 35 medewerkers met hart en ziel aan zijn verbonden. De werkzaamheden zijn breed. Van de wettelijke (welstands- en monumenten) taken voor gemeenten, tot projecten als erfgoedparticipatie, landschapsbiografieën en de ruimtelijke vraagstukken rond verduurzaming. Gelders Genootschap maakt deel uit van de Gelderse Erfgoed Alliantie en werkt met veel partijen in het maatschappelijke veld samen.

Kenmerkend voor Gelders Genootschap is de integrale benadering van architectuur, stedenbouw, erfgoed en landschapsarchitectuur. De toegevoegde waarde bij de dialoog over kwaliteit bestaat uit vakkennis, lokale betrokkenheid, aandacht voor bestaande en nieuwe kwaliteit naast de vaardigheden om mensen te kunnen inspireren: schoonheid, maatschappelijk betrokken, onafhankelijk en deskundig.

De komende jaren staan er grote opgaven op de agenda van het ruimtelijk domein. Bijvoorbeeld de woningbouwopgave, de klimaatadaptie, de energietransitie en de landbouwtransitie.

Daarnaast verandert de rol van lokale overheden en inwoners met de invoering van de Omgevingswet en de  regio’s worden belangrijker. Gelders Genootschap is volop aan de slag om haar leden-gemeenten te ondersteunen bij deze grote opgaven met de focus op de integrale borging van de ruimtelijke kwaliteit.

Gelders Genootschap is een vereniging, dus  is het van belang dat ieder lid/gemeente het vanzelfsprekend vindt dat zij/hij lid is van het Gelders Genootschap. Een vereniging voor en door gemeenten, die als vanzelfsprekend levend blijft en bestuurlijk gemeenschappelijk draagvlak kent.

FUNCTIE | VOORZITTER

Je bent bekend en hebt affiniteit met het werkterrein, waar ook een belangrijk deel van je netwerk en kennis ligt. Je kunt bewegen in een dynamisch speelveld, je voelt je als een vis in het water in een politiek bestuurlijke context. Je bent maatschappelijk betrokken en bent breed geïnteresseerd.

Je bent het boegbeeld van de vereniging Gelders Genootschap, communiceert met externe relaties en onderhoudt het netwerk van belangrijke stakeholders. Voor de directie ben je een belangrijk klankbord. Je hebt een naadloos gevoel voor de cultuur en behoeften van een professioneel adviesbureau met idealen. Je bent in staat om mee te denken over de actuele opgaven en de uitdagingen voor de toekomst.

Verbinder Inspirator Bruggenbouwer Bevlogen Communicator Representatief Omgevingssensitief Netwerker

PROFIEL

Wat breng je mee?
- Academisch werk- en denkniveau, met (eind)verantwoordelijkheid in een bestuurlijke omgeving.
- Bestuurlijke ervaring als voorzitter, gemak in het leiden van vergaderingen en komen tot gedragen besluiten (vindingrijk).
- Je houdt overzicht en houdt de grote lijnen vast en daarin neem je je medebestuursleden mee.
- Je hebt bestuurlijke ervaring in bestuurlijk complexe omgevingen, met soms tegenstrijdige belangen.
- Je beschikt als strateeg over voelsprieten om op het juiste moment het Gelders Genootschap te introduceren.
- Verbinding met anderen zit in je DNA, je hebt inlevingsvermogen en goed gevoel voor intermenselijke verhoudingen.
- Communicatief op inhoud en proces, betrouwbaar en integer.

AANBOD

De voorzitter is statutair (eind)verantwoordelijk voor de gehele Vereniging Gelders Genootschap. Vanuit je functie leid je de bestuursvergaderingen, de ALV en andere bijeenkomsten van de vereniging en sta je boven de partijen. De organisatie kent jaarlijks een Algemene Ledenvergadering (ALV) waar de leden de koers en het financieel beleid vaststellen. Aansluitend op de vergadering is er een inspirerende bijeenkomst met een inhoudelijk thema voor betrokkenen en geïnteresseerden. Op 30 juni is de vereniging te gast bij de gemeente West Betuwe met het thema ‘Gevormd door Water’ .

Naast de ALV zijn er vier bestuursvergaderingen (februari, april/mei, september en november/december). Tweejaarlijks is er een meerdaagse excursie voor het bestuur en de medewerkers rond een thema en een locatie. De excursie staat in het teken van inspiratie, verdieping en ontmoeting.

De ALV beslist over de samenstelling van het bestuur van Gelders Genootschap. Het bestuur bestaat uit zes leden, afkomstig uit de zes regio’s en een onafhankelijke bestuurlijk voorzitter. De bestuursleden zijn wethouder of burgemeester in een van de leden-gemeenten. De bestuursleden en voorzitter worden voor een termijn van drie jaar door de ALV benoemd met de mogelijkheid tot verlenging met drie jaar, mits de ALV hiermee instemt.

De gemiddelde jaarlijkse tijdsbesteding is 40 – 50 uur.

PROCEDURE

De procedure wordt begeleid door K+V en de procedure start met een oriënterend gesprek bij K+V (in week 16 en 17). De selectiecommissie bestaat uit leden (waaronder de vice-voorzitter) van het bestuur en de directeur van het bureau. De MT-leden van het  bureau vormen de adviescommissie. De gesprekken met de selectie- en adviescommissie vinden plaats in week 19/20 bij K+V.

De procedure is erop gericht om de benoeming in mei/begin juni 2022 af te ronden, opdat de benoeming tijdens de ALV van 30 juni aanstaande kan plaatsvinden.

GEÏNTERESSEERD

Vind je het een eer om deze bijzondere verantwoordelijke positie te mogen bekleden, waarin je staat voor de kwetsbare schoonheid van de ruimte om ons heen? Wanneer dit ‘liefdewerk’ je aanspreekt zien wij je reactie zo snel mogelijk tegemoet. Dat kan via deze link ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met Helga Bijker (06-22 698599).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.