Architect met expertise in duurzaamheid

De gemeente Apeldoorn is met ruim 160.000 inwoners de 11e gemeente van Nederland. De gemeentelijke organisatie is betrokken, uitnodigend en slagvaardig en draagt daarmee bij aan de drie strategische doelen van de gemeente: Apeldoorn versterken als comfortabele gezinsstad, het versterken van de positie van Apeldoorn als toeristisch toplandschap en het stimuleren van innovatie in onze veelzijdige economie – met duurzaamheid als rode draad. Apeldoorn werkt daarbij actief en faciliterend aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad, dorpen en het buitengebied. Samen met bewoners, ontwerpers en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zet de gemeente zich in voor een duurzame omgevingskwaliteit.
Voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van Apeldoorn zoekt het Gelders Genootschap per 1 januari 2018 een deskundige:

- ARCHITECT MET EXPERTISE IN DUURZAAMHEID -

Met deze (nieuwe) expertise wil de gemeente Apeldoorn voorsorteren op het toenemend belang onder de Omgevingswet van duurzaamheid binnen de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van Apeldoorn en dit incorporeren in het advieswerk van de onafhankelijk en integraal werkende CRK. De benoeming geldt in beginsel voor 3 jaar , in aanloop naar een nieuw te ontwikkelen adviescommissie in de lijn van de Omgevingswet .

De Apeldoornse CRK gaat nog meer nadruk leggen op de dialoog met aanvragers en ontwerpers, op basis van een inspirerende houding vanuit de recent vernieuwde welstandsnota. Voor de leden is het van belang om respectvol en kritisch om te gaan met collega's van dezelfde of andere vakgebieden. Een open-mind en uitstekende communicatieve vaardigheden zijn hiervoor een must. Denken vanuit de initiatiefnemer en een fijn besnaard gevoel voor menselijke en bestuurlijke verhoudingen strekken tot aanbeveling. 

Voor het architect-lid geldt dat hij/zij daarnaast beschikt over een relevante WO opleiding en ruime ervaring met het werkveld en advieswerk, en dat met enthousiasme weet uit te dragen. Daarnaast  geldt aantoonbare expertise voor duurzaamheid in concrete planvorming op alle schaalniveaus. Het enthousiast en overtuigend kunnen uitdragen van het belang van duurzaamheid over de volle breedte van energiebesparing, waterveiligheid tot klimaatadaptatie behoort tot de taken. Naast het vergroten van bewustwording is de advisering van de CRK vooral gericht op beleidsmatig en planmatig niveau, ook als klankbord voor de gemeentelijke duurzaamheidsambities.  

Wij bieden een interessante adviesrol in een ambitieuze gemeente en dito CRK. De vergoeding bedraagt €70,- per uur incl.  BTW

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met János Boros, hoofd Kwaliteit en Innovatie van het Gelders Genootschap,  026-4421742.
Reacties kunt u voor 28 januari richten aan Renée Koning, directeur Gelders Genootschap, via info@geldersgenootschap.nl
De gesprekken zijn gepland in week 6.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.